Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Storskaliga tester i verkliga miljöer för en resilient och hållbar svensk industri

Publicerad: 9 november 2023

Nu finansierar Vinnova två stora projekt som ska bidra till en självförsörjande och motståndskraftig, resilient industri. Det handlar om pilotprojektet Energihamnen i Malmö för hållbar energiförsörjning i industriområden och ett projekt för on demand-tillverkning av reservdelar i processindustrin.

Projekten är så kallade systemdemonstratorer, som är ett sätt att testa och demonstrera hela systemlösningar i en verklig men begränsad miljö.

Satsningen är på närmare 100 miljoner kronor, varav Vinnova står för knappt 40 miljoner. Resterande medel kommer från parter som deltar i projekten.  

Mindre sårbara industrier med eget energisystem

Ett av projekten är Energihamnen i Malmö. Det är ett pilotprojekt för att utveckla ett hållbart och självförsörjande energisystem som ska göra industrierna mindre sårbara för tillgång på extern el och gas. En hållbar energikälla ska generera el som kan kopplas till ett batterilager där den kan lagras. Ett av företagen i kärngruppen är Texel Energy Storage som tillverkar batterier för energilagring av förnyelsebar energi, och som planerar för att starta en större tillverkning i Malmö. 

- På 10-15 års sikt vill vi ha uppfyllt det hållbara energisystemet Energihamnen i Malmö, säger Per-Johan Wik på Sustainable Business Hub som är projektledare.

Projektpartners är Sustainable Business Hub, Eon Energilösningar, Texel Energy Storage, Malmö stad och Region Skåne.

Hållbar tillverkning av reservdelar

Det andra projektet handlar om on demand-tillverkning av reservdelar till processindustrin i norra mellansverige. För att inte riskera att produktionen blir stående lägger man idag mycket reservdelar på lager, vilket innebär både höga lagerkostnader och att allt kanske inte används.  

När reservdelar dessutom fraktas från andra delar av världen påverkas miljö och klimat negativt. Reservdelar skulle kunna tillverkas lokalt och regionalt på ett mer miljö- och resurseffektivt sätt.

- Vi vill effektivisera så att leverantörerna kan producera när industrin behöver det. Att tillverka on demand är inget nytt, men vi behöver jobba med att möta behovet snabbare med digitala verktyg. Vi tittar också på produktionsmetoder som innebär mer additiv tillverkning. Om man använder sig av 3D-printing för att producera en produkt så använder du bara precis så mycket material du behöver, säger Nicklas Tarantino, på Sustainable Steel Region.

Projektpartners är Sustainable Steel Region, företag inom stål- och tillverkningsindustrin, Karlstads universitet, Region Dalarna, RISE, Paper Province och Sandvikens kommun.

Aktörer arbetar tillsammans

Projekten samlar alla aktörer som har en påverkan, som industriföretag, regioner, universitet och startups och sätter upp ett gemensamt mål. I analysarbetet arbetar man aktivt med att fånga upp behov och lösningar inom de fem områden som tillsammans utgör ett så kallat systemperspektiv: kultur och beteende, infrastruktur, teknologi, affärsmodeller och policy/regelverk.

Frågor?

Ida Langborg

tf Enhetschef, tf Områdesansvarig för Hållbar industri

+46 8 473 30 77

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 29 november 2023

Statistik för sidan