Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt globalt ledarskapsprogram

Publicerad: 14 december 2022

Sida, Svenska institutet och Vinnova har i en unik satsning gått samman för att utveckla ett globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change. Ledarskapsprogrammet skapar nya möjligheter för samhällsutveckling i myndigheternas samarbetsländer. Uppsala universitet har i hård konkurrens med sju andra lärosäten fått i uppdrag att genomföra programmet.

För programmets genomförande har Uppsala universitet bildat ett konsortium tillsammans med Karolinska Institutet (KI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), World Wide Fund for Nature (WWF), SALAR International och Business Sweden.

Ledarskapsprogrammet kommer att vara öppet för deltagare från myndigheternas alla samarbetsländer och från alla samhällssektorer. Programmet bygger på deltagarnas och deras organisationers egna insikter om behov och förutsättningar för samhällsutveckling. Programmets innehåll kommer att utformas i samarbete med deltagarna själva med målsättningen att bidra till transformativ samhällsutveckling i deltagarnas länder.

- Vi är glada att kunna stödja ledarskapsprogrammet och hoppas att det ska attrahera deltagare med utvecklingsidéer som inte ryms inom andra initiativ. Den flexibilitet som finns inbyggd i programmet möjliggör att vi kan stödja utvecklingsidéer med stor potential för resultat på samhällsnivå säger Alan AtKisson, avdelningschef på Sida.

Ledarskapsprogrammet öppnar sin första deltagarutlysning i januari 2023 och ytterligare två utlysningar planeras fram till 2025. Programmet riktar sig till individer i ledande ställning med potential att bidra till hållbar samhällsomställning och kan även omfatta deltagare från Sverige med globala perspektiv.

-  Vi vill vara en innovativ kraft som förstärker pågående utvecklingsprocesser.  Jag är glad över att vi tillsammans med  Sida och Vinnova arbetar för att öka Sveriges roll och ansvarstagande i det arbetet säger Kurt Bratteby, avdelningschef på Svenska institutet.

Programmet är ett sätt att engagera fler samhällsaktörer i arbetet för att uppnå de globala målen (Agenda 2030). Det är ett globalt program, bredden av samarbetsländer är något som möjliggörs av att programmet samfinansieras av de tre myndigheterna.

-  Vi vill erbjuda ett program i världsklass där vi genom att öka individernas förmåga att leda innovation bidrar till utveckling som gör skillnad för världen, säger Fredrik Hörstedt, avdelningschef på Vinnova.

Ledarskapsprogrammet kan förhoppningsvis bana väg för fler samarbeten inom svensk förvaltning som stärker Sveriges bidrag till global utveckling.

För frågor om programmets genomförande är du välkommen att kontakta Uppsala universitet, Programansvarig Klas Palm: klas.palm@angstrom.uu.se

 

Frågor?

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Senast uppdaterad 14 december 2022

Statistik för sidan