Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

”Vi kan inte förhandla med planeten”

Publicerad: 8 november 2021

”Vi behöver prioritera framtiden istället för att hålla fast vid det gamla fossilberoende samhället.” Det säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson som ger sina reflektioner efter att ha varit på plats vid klimatmötet i Glasgow, COP 26. Hon framhåller att Sverige och Norden är länder som övriga världen tittar på och att vi kan göra skillnad.

WEBB_23A8736.jpg

 

Darja Isaksson talade vid invigningen av den svenska paviljongen vid klimatmötet i Glasgow, tillsammans med bland andra statsminister Stefan Löfven och företrädare för flera stora svenska företag.

Vilka är dina främsta intryck efter att ha varit på plats?

Mitt starkaste intryck är allvaret. Vi jobbar mot hårda deadlines och vi kan inte förhandla med planeten. Vi måste hålla fast vid målen som sattes i Parisavtalet, erkänna att vi ännu inte gör tillräckligt och öka takten i omställningen.

Det andra är att förändringstrycket har ökat de senaste åren. Fler människor tar till sig allvaret i situationen och en allt större del av näringslivet ber politiken att ställa ännu högre krav på dem genom att till exempel höja priset på koldioxid.

Som en del av den svenska delegationen upplevde jag tydligt att vi i Sverige har flera ledande företag som menar allvar med sina ambitioner att accelerera omställningen. Och att deras förmåga att göra det bygger på flera svenska styrkeområden i kombination med att de arbetar tillsammans.

Hur upplevde du att dina budskap togs emot om att vi behöver växla upp arbetet med innovation och samarbeta mot gemensamma mål för att klara klimatutmaningen?

Den svenska delegationen var väldigt samstämmig i det budskapet och det kanske viktigaste är att vi visar att det finns lösningar redan idag som kan skalas upp ännu snabbare. Omställningen har redan börjat, inte minst i Sverige, men också i många andra delar av världen. Även om det vi uppnått hittills är långt ifrån tillräckligt så är det nödvändigt, möjligt och värdeskapande att prioritera framtiden, istället för att hålla fast vid det gamla fossilberoende samhället.

Sverige är ett litet land, upplever du ändå att andra lyssnar på oss?

Sverige och övriga Norden är länder som världen tittar på och vårt ledarskap har betydelse. Inom policy, men också när det gäller industrins omställning. Det märks inte minst på det intresse av att lära och samarbeta med oss som både andra bolag och länder har.

Är det något speciellt du tar med dig från klimatmötet i det fortsatta arbetet i din roll som generaldirektör för Vinnova?

Det viktigaste som jag tar med mig är att de som nu går före delar Vinnovas utgångspunkt om att innovation som accelererar omställning är nyckeln till framtiden och att samarbete är det som får det att hända. Som Vinnovas generaldirektör är jag stolt över att ledande företag tydligt uttalade att vårt stöd betyder mycket för dem. Det var också uppmuntrande att höra många ambitiösa och konkreta exempel på innovationer med potential att göra skillnad. Och att det är genom att samverka över traditionella industri- och sektorsgränser som de kan skala upp snabbt.

Är du mer eller mindre förhoppningsfull om världens möjligheter att klara klimatmålen efter att ha varit på plats?

Både och faktiskt. Det är otroligt bråttom nu, vi behöver nästan börja räkna månader på det fönster som återstår för mänskligheten att kunna nå det viktiga 1,5-gradersmålet. Vi har nu bara några år på oss att halvera koldioxidutsläppen, trots det ökar fortfarande världens totala klimatutsläpp. Konsekvenserna i världen är redan stora, både i form av samhällskostnader och mänskligt lidande. Indien beräknas ha en BNP/capita som redan idag är 30 procent lägre på grund av uppvärmningen än den annars skulle varit, antalet klimatflyktingar ökar och är redan fyra fler större än de som flyr från krig.

Samtidigt är det hoppingivande att se hur allt fler nu väljer att agera istället för att vänta på någon annan. Som väljer att gå före där det krävs, ta risk och att investera i de lösningar och samarbeten som kan göra skillnad lokalt och globalt. Så istället för hopp och förtvivlan väljer jag att fokusera på att jobba på med det som kan göra skillnad.

 

Senast uppdaterad 8 november 2021

Statistik för sidan