Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Satsning på innovationsmiljöer för mer träffsäkra lösningar inom hälsa

Publicerad: 23 september 2021

Vinnova satsar på 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Innovationsmiljöerna handlar bland annat om utveckling för att motverka demens genom tidig upptäckt, individanpassad användning av antibiotika och att skapa en bättre beredskap för framtida pandemier.

Inom innovationsmiljöerna kommer företag, vårdgivare, universitet, civilsamhället och patienter att arbeta tillsammans för mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, såväl inom prevention och främjande som inom diagnostik och behandling.

- Sverige och världen står inför viktiga och komplexa hälsoutmaningar. Samtidigt skapar ny teknik och digitalisering stora möjligheter till ökad hälsa och välbefinnande. Med den här satsningen vill vi mobilisera för innovation som gör att fler kan leva ett liv i hälsa och möjliggöra förebyggande, träffsäkra och jämlika insatser, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Innovationsmiljöerna bidrar till förverkligandet av Sveriges life science-strategi och stärker Sveriges position som innovationsland.

- Life science-sektorn är en av våra viktigaste branscher och precisionshälsa kommer att bli mer och mer betydelsefullt för vård och industri. Genom dagens besked och den finansiering av Genomic Medicine Sweden som meddelades nyligen stärker Sverige sin position inom precisionsmedicin och skapar bättre förutsättningar för näringslivet att bidra till forskning och innovation. Det är ett viktigt steg för att förverkliga life science-strategin och befäster Sveriges position som ledande innovationsland, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Totalt handlar det om en satsning från Vinnova på 323 miljoner kronor. Innovationsmiljöerna får anslag på upp till 8 miljoner kronor per år i antingen 2,5 eller 5 år.

 

Träffsäker diagnostik och behandling

I dagens sjukvård används ofta behandlingar framtagna för breda patientgrupper, vilket inte alltid är effektivt. Tack vare forskning och ny teknik finns nya metoder som gör det möjligt att ställa mer träffsäkra diagnoser och skräddarsy behandling utifrån individens förutsättningar.

Följande innovationsmiljöer får finansiering för att de ska göra diagnostik och behandling mer träffsäker.

GeneNova (5 år)
Effektivare produktion av genterapi för individualiserad behandling. KTH är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet och bolag ingår.

IndiCell (5 år)
Implementering av kliniska arbetsflöden för individualiserad stamcellsbehandling. Lunds universitet är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet, regioner och bolag ingår.

Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care (5 år)
Testbädd för kliniska studier som underlättar införande av mer träffsäker prevention och behandling inom cancervården. Forskningsinstitutet SIR vid Handelshögskolan i Stockholm är koordinator för innovationsmiljön med deltagande myndigheter, regioner, bolag och patientorganisationer.


Träffsäkra lösningar med digitalisering och AI

Nya teknologier och digitalisering revolutionerar diagnostik, behandling och prevention. Genom att tillgängliggöra och analysera data kan vi bygga kunskap om hur individuella förutsättningar påverkar vår hälsa. Sverige har god tillgång till data från omfattande register, biobanker och journalsystem. Det finns stora möjligheter att skapa mer träffsäkra lösningar och ge fler ett längre liv i hälsa om vi tänker nytt.

Följande innovationsmiljöer får finansiering för att de ska utveckla lösningar med hjälp av digitalisering och AI.

ASSET (5 år)
Användning av AI för att identifiera individer som riskerar att utveckla diabetes typ 1 och möjliggöra prevention och tidig behandling. Diamyd Medical AB är koordinator för innovationsmiljön med deltagande regioner, universitet och företag.

Inkubator för nationella plattformar för systematisk klinisk validering av AI inom bilddiagnostik (2,5 år)
Miljö för klinisk validering av kommersiellt tillgänglig AI-programvara inom bilddiagnostik. Linköpings universitet är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet, regioner, en patientorganisation och ett bolag ingår.

Swedish AI Precision Pathology (2,5 år)
Nya AI-baserade diagnostiska lösningar baserad på bildanalys inom patologi. Karolinska Institutet är koordinator för innovationsmiljön där flera regioner och bolag samt en patientorganisation ingår.

(Swedish AI Precision Pathology och Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care finansieras delvis genom det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.)


Förebyggande insatser som gör skillnad

Idag finns stora möjligheter att ge fler ett längre liv i hälsa samtidigt som vi sparar pengar och resurser genom att stärka samordningen och arbeta mer förebyggande. Det handlar inte enbart om medicinska insatser, utan även anpassning av vår livsstil och vår miljö.

Följande innovationsmiljöer får finansiering av Vinnova för att de ska utveckla innovativa förebyggande insatser.

PLATINEA 2.0 (5 år)
Individanpassad användning av antibiotika för att förebygga antibiotikaresistens. Uppsala universitet är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet/institut, regioner, bolag och branschorganisationer ingår.

PREDEM (5 år)
Precisionsdiagnostik och behandling inom demens och andra kognitiva sjukdomar. Karolinska Institutet är koordinator för innovationsmiljön med deltagande regioner, bolag och intresseorganisationer.

Prevention och tidig terapi av reumatoid artrit med hjälp av precisionsmedicin (2,5 år)
Bättre upptäckt, förebyggande åtgärder och behandling för personer som har eller riskerar att få ledgångsreumatism. Karolinska Institutet är koordinator för innovationsmiljön där ytterligare ett universitet, en region och flera bolag ingår.

Förbättrad beredskap för framtida pandemier och andra hälsokriser genom storskalig sjukdomsövervakning (2,5 år)
Nya verktyg för framtida beredskap för pandemier, sjukdomsutbrott och andra hälsokriser. Lunds universitet är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet, bolag och en region ingår.

Precision Nutrition Arena (2,5 år)
Anpassning av kost och näringsintag utifrån individuella skillnader i matsmältningssystemen.

Örebro universitet är koordinator för innovationsmiljön där flera universitet, bolag och en region ingår.

Frågor?

Anders Brinne

Handläggare

+46 8 473 31 49

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Statistik för sidan