Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverket - Coworking ska främja samarbete mellan myndigheter

Publicerad: 2 juni 2021

Samverket - Vinnova satsar på ett pilotprojekt för coworking och samskapande, där olika myndigheter möts på en gemensam plats. Samverket testas nu i Stockholm och Östersund. Konceptet ska även bidra till att utveckla och utvärdera hybridarbete, det som spås bli det nya normala för många myndigheter efter pandemin.

Satsningen kallas Samverket – en innovationshub för offentlig sektor, det nya normala utrymmet för en innovativ offentlig förvaltning. Syftet är att öppna upp för coworking och samskapande i ett myndighetsgemensamt utrymme designat för att skapa förutsättningar för en innovativ offentlig förvaltning både mellan myndigheter med olika ansvarsområden och mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

- Det här är ett nytt sätt att tänka som grundar sig i att myndigheter behöver arbeta mer tillsammans för att möta komplexa samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver samtidigt förbereda sig för en hybrid arbetsplats efter corona där det blir vanligt att arbeta både på distans och från kontoret. Det behövs lösningar som är anpassade för det, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.  

Efter en utlysning med flera förslag har Vinnova beslutat att finansiera en pilotsatsning för att utveckla ett koncept där offentlig sektor ska erbjudas att prova coworking och hybridarbete i lokaler i Östersund och Stockholm. Projektet leds av Länsstyrelsen i Jämtlands län tillsammans med statligt ägda Vasakronan, coworkingmiljön Gomorron Östersund och innovations- och visionsstrategen Niklas Huss. Konceptet ska kunna införas även i andra delar av landet efter att det tvååriga pilotprojektet avslutats.

- Projektet ska skapa en myndighetsgemensam lösning för kreativt och innovativt nytänkande där relevanta funktioner etableras, bland annat ett digitalt communityverktyg. Vi vill se hur det kan stärka engagemanget hos myndighetsanställda, skapa inspiration, öka förmågan att hitta nya lösningar på våra samhällsutmaningar och öka kunskap och insikter kring myndighetsöverskridande utmaningar och behov, säger Niklas Huss. 

Konceptet ska inkludera en coworking-yta för myndighetsanställda som arbetar på distans.

- Det handlar om att möta myndighetsanställdas framtida krav på en flexibel arbetsplats och samtidigt utvärdera behov av infrastruktur och kraven på ledarskap som uppstår i en distansoberoende värld. Projektet kommer även att titta på värdet av en gemensam plats för myndighetsanställda där de inte tillhör samma myndighet men ändå befinner sig i samma situation, på samma plats och med samma behov av tillhörighet, inspiration och fysisk arbetsplats. Vi har sedan ett par år tillbaka lett ett framgångsrikt myndighetssamarbete och har sett vilka positiva effekter det ger att mötas över organisationsgränser, säger Marita Ljung, Landshövding i Jämtlands län.

Läs mer om Samverket
 

Coworking – gör det oss mer innovativa?

Samverket är en pilotverksamhet för coworking inom offentlig sektor. I podden ställer vi oss frågan om coworking kan leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet. Gästar oss gör medarbetare från Arbetsförmedlingen, Statskontoret och projektledaren för Samverket.

Lyssna på podden från Arbetsgivarverket

 

Fakta om Samverket

Projektparter i den tvååriga pilotsatsningen att utveckla coworking och hybridarbete för offentlig sektor är Länsstyrelsen i Jämtland, Vasakronan, Gomorron Östersund, under projektledning av Niklas Huss AB. Piloten har beviljats 3 miljoner kronor i stöd av Vinnova. Vinnova kommer att utlysa stöd på upp till 600 000 kronor i bidrag till offentliga organisationer som vill testa på att nyttja coworking. Satsningen stöttas av en referensgrupp bestående av Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, Christina Gellerbrand Hagberg, ordförande för Arbetsgivarverket och rikskronofogde, Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, samt Linda Schön Doroci, direktör för verksamhetsområde Direkt på Arbetsförmedlingen.

Samverket – Innovationshubb för offentlig sektor genom coworking och samskapande

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Vinnova satsar nu på ett pilotprojekt för coworking och samskapande, där olika myndigheter möts på en gemensam plats. Samverket testas nu i Stockholm och Östersund. Konceptet ska även bidra till att utveckla och utvärdera hybridarbete, det som spås bli det nya normala för många myndigheter efter pandemin.

Frågor?

Jenny Engström

Handläggare

+46 8 473 31 75

Senast uppdaterad 13 juli 2022

Statistik för sidan