Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delning av hälsodata ska främja innovation

Publicerad: 24 mars 2021

I en ny satsning ska Vinnova främja innovation till nytta för personer med diabetes, anhöriga och vården genom att tillgängliggöra hälsodata kopplat till diabetes. Meningen är att integritetskänsliga data i framtiden ska kunna användas för innovation även inom andra områden.

En digital plattform har utvecklats med stöd av Vinnova för säker delning och användning av diabetesdata. Under 2021 genomförs en innovationstävling, där de tävlande ska lösa utmaningar inom diabetesområdet genom att använda plattformen.

En utmaning och viktigt fokus för satsningen, som kallas Vinter, är att skapa förutsättningar för så kallad interoperabilitet. Det handlar om att göra hälsodata tillgängliga genom att få olika system att kommunicera med varandra, både tekniskt och semantiskt.

- Det finns väldigt mycket data som inte kan användas eftersom den ligger inlåst i olika system som inte fungerar tillsammans. Syftet med den här satsningen är att se hur integritetskänsliga data kan delas och användas friktionsfritt, säger Cassandra Marshall som arbetar med satsningen på Vinnova.

- Vi har valt att börja med diabetesområdet eftersom det där redan idag finns individer som efterfrågar och företag som utvecklar tjänster för att till exempel hålla reda på kost, träning och bättre kontrollera blodsockernivåer och insulindosering.

I innovationstävlingen planeras det för flera tävlingskategorier som möter olika typer av utmaningar. Det kan handla både om tjänster som kan användas av den enskilde och innovativa lösningar som är till nytta i hälso- och sjukvården. Den data det handlar om kan till exempel vara data från patientjournaler.

Vinnarna i tävlingen koras i december vid ett event.

- Det vinnande bidraget får exponering gentemot relevanta aktörer och myndigheter och möjligheten att visa upp sin förmåga att få fram en tjänst. Alla som deltar i tävlingen får tillgång och ges möjlighet att testa och utveckla sina idéer, säger Cassandra Marshall.


Fler områden

Syftet med pilotprojektet är att se hur integritetskänsliga data ska kunna delas på ett enklare sätt, något som i framtiden ska kunna användas även inom helt andra områden för att underlätta innovation. Till exempel data som rör privatekonomi för utveckling av finansiella tjänster.

Utmaningen handlar delvis om teknik, att olika IT-system inte kan prata med varandra, men också om att till exempel olika begrepp används i olika datakällor. Även ansvarsfrågor, säkerhet och integritet spelar stor roll.

- Den offentliga sektorn hanterar stora mängder data som behöver skyddas, men också bör kunna utbytas. För att åstadkomma det behöver flera myndigheter samarbeta kring nationella ramverk och riktlinjer. Målet med vår satsning är att även skapa en arena för det, säger Cassandra Marshall.

 

Om satsningen

Inom satsningen Vinter – Vi vinner interoperabilitet, har en plattform för säker delning och användning av data om diabetes utvecklats, HOPE Databroker. Plattformen har utvecklats i samarbete mellan flera parter under ledning av ADDI Medical AB.
Innovationstävlingen där plattformen ska användas kommer att öppna för anmälan 27 april i samband med en kick-off för satsningen. Redan nu finns en Facebookgrupp kopplad till tävlingen där det går att följa och delta i diskussioner om allt från datadelning av integritetskänsliga data till interoperabilitet och lösningar som gör skillnad för personer med diabetes.

Frågor?

Cassandra Marshall

Programledare och handläggare

+46 8 473 32 60

Senast uppdaterad 24 mars 2021

Statistik för sidan