Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Ny nationell innovationsnod för cybersäkerhet

Publicerad: 27 november 2020

Nu etableras en nationell forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet, som ska stimulera utvecklingen av nya innovativa lösningar för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Noden samordnas av RISE och ska samla olika aktörer och utgöra en plattform för att identifiera behov och initiera projekt och aktiviteter inom forskning och innovation utifrån en gemensam nationell agenda. Den ska också vara en naturlig samlingspunkt för att komma i kontakt med cybersäkerhetskompetenser i Sverige som i dag är utspridd på olika håll.

- Ett uppkopplat samhälle och industri har nya sårbarheter. Det är avgörande att ha förmåga att adressera dem proaktivt. Noden kommer att mobilisera aktörer för att stimulera utveckling av nya innovativa lösningar som stärker den digitala säkerheten, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Ett viktigt syfte med satsningen är att stärka konkurrenskraften för den svenska industrin.

- När vi bygger det uppkopplade och digitala samhället finns det spännande forskningsutmaningar inom cybersäkerhet, både vad gäller utvecklingen av mobilnäten bortom 5G, sakernas internet och ekosystemet i stort. Noden är ett värdefullt initiativ för att främja ökat samarbete, kompetensuppbyggnad och stärka forskningen inom cybersäkerhetslösningar för framtiden, säger Eva Fogelström, forskningsdirektör inom säkerhet på Ericsson.

- För industrin med verksamhet i Sverige är digitalisering helt avgörande för konkurrenskraften. Digitalisering skapar ändlösa möjligheter men ger också upphov till sårbarheter. Den digitala transformationen behöver därför inkludera ett tydligt säkerhetsperspektiv. Noden är ett utmärkt initiativ för att samla olika aktörer med ett gemensamt behov av att på nya sätt stärka den digitala säkerheten, säger Patrik Sandgren, näringspolitisk expert med ansvar för digitalisering på Teknikföretagen.

Förutom RISE (Research Institutes of Sweden) består styrgruppen av MSB, DIGG, Teknikföretagen, SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen), Combient, Ericsson, akademinätverket SWITS, Mobile Heights och Simovits Consulting. I referensgruppen finns SwedenICT, Högskolan i Skövde, Swedsoft, SACS (Swedish Association of Civil Security), Clavister och Truesec. Vinnova är med och finansierar satsningen.

Den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet kompletterar det nationella centret för cybersäkerhet som regeringen har beslutat om, som ska stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Den 4 december invigs noden vid ett digitalt arrangemang där bland andra näringsminister Ibrahim Baylan medverkar.

Frågor?

Senast uppdaterad 27 november 2020

Statistik för sidan