Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gör vetenskapliga artiklar fritt tillgängliga

Publicerad: 22 maj 2019

Vinnova går nu med i Coalition S, ett internationellt nätverk av forskningsfinansiärer som verkar för att vetenskapliga artiklar som baseras på offentligt finansierad forskning ska finnas fritt tillgängliga.

Höga kostnader för vetenskapliga tidskrifter gör att lärosäten, företag och andra organisationer ofta inte har råd med prenumerationer. Något som gör att forskningsresultat inte blir tillgängliga och kommer till nytta i samhället i den utsträckning som är önskvärt.

Ett antal forskningsfinansiärer, främst i Europa, har därför gått samman med kravet på att vetenskapliga artiklar som baseras på offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med open access, så att alla som vill får tillgång till artiklarna. ​

- Genom att påskynda omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer och forskningsresultat tror vi att möjligheterna till innovation ökar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova,

Vinnova inför därför krav på alla nya forskningsprojekt som får beslut om finansiering från 2021 ska följa principer för open access vid publiceringar av vetenskapliga artiklar. Det handlar enbart om artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter och gäller inte andra typer av publikationer.

Länkar

Frågor?

Peter Eriksson

Enhetschef Verksamhetsutveckling

+46 8 473 30 03

Rebecka Engström

Verksamhetsutvecklare

+46 8 473 31 69

Senast uppdaterad 22 maj 2019

Statistik för sidan