Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Ny satsning på högskolekurser för yrkesverksamma specialister

Publicerad: 29 november 2018

Vinnova satsar nu på nio pilotprojekt där universitet och högskolor ska ta fram korta kurser för yrkesverksamma specialister. Ständig kompetensutveckling i arbetslivet blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Kurserna ska fylla kompetensbehov i arbetslivet och utvecklas tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Projekten får finansiering under två år för att testa olika metoder och modeller för hur livslångt lärande kan fungera.

Bland pilotprojekten finns specialistutbildningar inom till exempel bank och försäkring, artificiell intelligens och additiv tillverkning.

- Utvecklingen går oerhört snabbt inom många områden och det behövs betydligt mer utbildningsmöjligheter i arbetslivet än vad som finns idag. Att företag och andra har tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Maria Landgren, som arbetar med satsningen på Vinnova.

Finansieringen är en del av ett regeringsuppdrag och ingår i Vinnovas program för att stödja universitet och högskolors samverkan.

Följande projekt får finansiering:

Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande, Mittuniversitetet

AI och maskininläring för industri och samhälle, Lunds universitet

Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion, Linnéuniversitetet

Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin, Luleå tekniska universitet

Managing Additive Manufacturing for Professional Engineers, Högskolan i Halmstad

Digital Design and AI Podcasting, Högskolan i Halmstad

Mot ökade krishanteringsförmåga i en allt komplexare och föränderlig värld, Lunds universitet

Material i ett cirkulärt samhälle, KTH

Pilotprojekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för AI-

kurser på masternivå, Chalmers tekniska högskola

Frågor?

Maria Landgren

Senior Program Manager

+46 8 473 31 56

Mårten Berg

Programledare Kompetenscentrumprogrammet

Senast uppdaterad 29 november 2018

Statistik för sidan