Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Satsning på artificiell intelligens inom vård och omsorg

Publicerad: 23 maj 2017

Vinnova satsar på projekt som ska utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Fördelarna kan bland annat bli blixtsnabba och träffsäkra diagnoser med förslag på individanpassad behandling.

Genom att använda artificiell intelligens finns möjligheter att utveckla beslutsstöd inom vården som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna samla ihop under ett helt yrkesliv.

- Det finns stor potential att förbättra hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Vi ser också möjligheter till utveckling av nya produkter som kan bli framtida exportframgångar för svenska företag, säger Linda Swirtun, ansvarig för utlysningen på Vinnova.
I projekten som får finansiering samarbetar företag, offentlig verksamhet och universitet i olika konstellationer:

Tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom baserat på ögonrörelseanalys, Optolexia AB, Karolinska Institutet, 1,9 miljoner
Projektledare: Edwin Johnson

Beslutsstöd för diagnossättning och triagering inom primärvården, Doctrin AB, Capio Närsjukvård AB, KTH, Lunds Universitet, 1,9 miljoner
Projektledare: Benjamin Lamb

Intelligent extraktion av mental föreställning under stroke-rehabilitering, Mälardalens högskola, Danderyds sjukhus, 3,2 miljoner
Projektledare: Elaine Åstrand

Hantering av stress och kognition vid stressjukdomar: en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv, Umeå universitet, Karlstad Universitet, 1,8 miljoner
Projektledare: Helena Lindgren

Ny state-of-the-art genom AI-användning vid tumörutlinjering inför strålbehandling, Spectronic Medical AB, Skånes Universitetssjukhus, 1,8 miljoner
Projektledare: Carl Siversson

AI för proaktiv och patientanpassad resursplanering inom akut vård, Ivbar Institute AB, Västra Götalandsregionen, 1,2 miljoner
Projektledare: Erik Wiklund

Vinnova har tidigare beslutat att finansiera följande projekt som nu pågår:

Ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten, Aifloo AB, Skellefteå kommun, 1,3 miljoner
Projektledare: Ingrid Kugelberg

Interactive Deep Learning for 3D Image Analysis, Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro, 500 000
Projektledare: Amy Loutfi

AI för bröstcancerscreening, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, KI, Sectra AB, 1,9 miljoner
Projektledare: Peter Lindholm

AI för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutsstöd i vården,
Mälardalens högskola, Lunds Universitetet, Västmanlands läns landsting, 1,3 miljoner
Projektledare: Peter Funk

Autonom storskalig fyndanalys för effektivisering av bilddiagnostik, Sectra AB, Uppsala universitet, Östergötlands läns landsting, 1 miljon
Projektledare: Erik Sjöblom

Frågor?

Linda Swirtun

Programledare

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Statistik för sidan