Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemdemonstratorer för snabbare klimatomställning i städer

Världens städer måste göra en enorm omställning som svar på klimatkrisen. Hela vår föreställning om stadslivet och hur vi reser, äter, handlar, arbetar, bygger och värmer bostäder måste förändras för att hantera klimatomställningen. Det krävs en systemomställning som innebär nya innovativa tillvägagångssätt och lösningar som inkluderar flera dimensioner som policy och regelverk, affärsmodeller, beteende och infrastruktur.

För att bidra till denna omställning har en ny insatsform, kallad systemdemonstrator, utvecklats av Vinnova och Viable Cities som ett sätt att med stor kraft och mobilisering möjliggöra systeminnovation för att möta komplexa samhällsutmaningar.

Tillsammans med sex städer (som även ingår i satsningen Klimatneutrala städer 2030) vill Vinnova och Viable Cities utveckla ett designkoncept för systemdemonstratorer så att de kan fungera som kraftfulla verktyg. Denna konceptfas är också en förberedelse för en faktisk etablering av systemdemonstratorer.

Designkonceptet ska ta sin utgångspunkt i lämpligt eller lämpliga system för att möta den eller de samhällsutmaning(ar) som har relevans för stadens klimatarbete. Förberedelserna innebär vidare att mobilisera viktiga aktörer inför en genomförandefas, samt att identifiera relevanta policyhinder och andra viktiga aspekter. Detta för att möjliggöra för omfattande transformation av system och samhällen.

Varför systemdemonstratorer?

Syftet med att utveckla systemdemonstratorer är att komplettera befintliga insatsformer som sällan har som avsikt eller är anpassade för att lösa komplexa samhällsutmaningar och bidra till faktisk systemförändring. I arbetet med att etablera och genomföra en systemdemonstrator mobiliseras ett stort antal olika typer av aktörer för att samskapa och lära.

Metoden utgår också från att sätta medborgarna i fokus för att inrikta förändringen som kan ge en god livskvalitet där demokratiska processer kan utformas för att bidra till snabbare omställning.

För att åstadkomma en systemförändring krävs att aktörer i praktiken tillsammans testar och experimenterar i konkreta, verkliga sammanhang i tid och rum. Här tydliggörs en mångfald av möjliga vägar framåt där deltagande och demokratiska processer är av central betydelse. Systeminnovation handlar vidare om förändring i flera dimensioner samtidigt, som policy och regelverk, teknik, affärsmodeller, beteende och infrastruktur. Dessa dimensioner av förändring behöver handla om att integrera olika lösningar och experiment på tvärs mellan organisationer och sektorer.

Finansierade projekt i satsningen

Frågor?

Olle Dierks

Viable Cities

Björn Svensby Kurling

Handläggare

+46 8 473 31 48

Senast uppdaterad 28 april 2023

Statistik för sidan