Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkreta förslag till Sveriges livsmedelsstrategi

Sverige har liksom Europa och övriga världen påverkats av torka, coronapandemi, energikris och Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Därför initieras nu världen över åtgärder för att hantera dessa kriser och vara bättre förberedda på kommande utmaningar. Vinnova anser att det är viktigt att även uppdateringen av den nationella livsmedelsstrategin tar fasta på de komplexa utmaningar vi står inför där matsystemet är en integrerad del av både problemen och inte minst lösningarna.

Som ett av världens mest innovativa länder har Sverige goda chanser att ställa om och flytta fram sin position inom hållbara matsystem och därmed också öka produktionen, stärka konkurrenskraften och driva hållbarhetsarbetet framåt. Men mer måste göras för att aktörer i matsystemet ska ha förmåga att möta de mångfacetterade utmaningar vi står inför. Beredskap och självförsörjning är allt viktigare, samtidigt som miljö- och klimatutmaningarna blivit alltmer påtagliga. Hushållens ekonomiska utrymme har krympt och maten har blivit dyrare. I takt med kostnadsökningar och värderingsskiften ändras konsumentbeteenden.

shutterstock_364276310.jpg

Även om initiativ kring ny mat gror har dessa svårt att skala upp och ta plats på marknaden och möjligheter går därmed förlorade. Branschens analyser visar att det finns en stor innovationsaktivitet i matsystemet men att få innovationer är banbrytande och därmed inte tillräckliga för att driva den omställning som måste ske.

Det krävs gränsöverskridande samarbeten och kraftfulla innovationssatsningar som ökar vår förmåga att tillsammans skapa en förmåga att förutse och vara med att forma framtiden.

Tillgänglig data är en värdefull men ofta underutnyttjad råvara i en accelererande AI- och teknikutveckling. Regler och policy hänger inte med i utvecklingen och riskerar att sätta käppar i hjulet för de viktiga innovationer som behövs.

- Det handlar om komplexa systemutmaningar som är svåra att bryta ner i mindre delmål som en enskild aktör ska kunna lösa. Därför krävs gränsöverskridande samarbeten och kraftfulla innovationssatsningar som ökar vår förmåga att inte bara hantera akuta problem utan där vi tillsammans skapar en förmåga att förutse och vara med att forma framtiden, säger Alexander Alvsilver, områdesledare för innovationsområdet Hållbara matsystem på Vinnova.

- Detta är grunden i Vinnovas inspel till uppdateringen av Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Läs mer om förslagen i Vinnova inspel till livsmedelsstrategin

Förslag livsmedelsstrategi.png

Frågor?

Har du frågor om området, eller vill bidra, kontakta oss. 

Alexander Alvsilver

Områdesledare Hållbara matsystem

+46 8 473 30 55

Senast uppdaterad 29 juni 2023

Statistik för sidan