Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högteknologisk elrullstol

Behovet av större frihet är inte isolerat till idrottsrörelsen. Teamet bakom Mobility X bygger en plattform som ger rörelsefrihet till personer med muskelfunktionsnedsättning genom högteknologisk styrning av elrullstolar.

– När musklerna inte fungerar blir man beroende av tekniska hjälpmedel, anhöriga och assistenter, säger projektledaren Caroline Dahl på den ideella föreningen Mobility Labs, som var drivande i projektets utformning. För många är elrullstolen en förutsättning för att över huvud taget kunna förflytta sig. Men när du har väldigt kraftigt nedsatt muskelfunktion blir det svårt. Elrullstolens styrmekanism behöver vara så högkänslig att den kan styras även om du bara svagt kan röra ett par fingrar. Men när den är så högkänslig plockar den upp minsta beröringssignal och blir omöjlig att köra på ojämnt underlag. Det är enormt begränsande och leder till att man inte kan ta sig ut själv utan riskerar att bli isolerad i hemmet.

För att utveckla andra sätt att styra elrullstolen bildades startades MobilityX, en gemensam satsning av Mobility Labs, KTH och RISE. I teamet ingår elektroingenjörer, medicintekniker, programmerare, experter på datorseende (computer vision), läkare och en spetspatient med Duchennes muskeldystrofi, en progressiv genetisk sjukdom.

– Spetspatienten har visserligen kraftigt nedsatt muskulär funktion men även lite muskeluttryck, vilket gör att vi tillsammans kan prova flera olika typer av sensorer, säger Caroline.

Förenklat kan man säga att projektet undersöker tre typer av sensorer: kommersiella givare som sätts på kroppen och som ger utslag när man rör sig, avancerade biosignaler som plockar upp kroppens små elektroniska impulser, och datorseende.

– Genom datorseende kan man registrera ögonens rörelse och para ihop med omvärlden för att avgöra vad det är du tittar på, säger Caroline. Genom att kombinera datorseende med artificiell intelligens och individanpassad hårdvara kan vi skapa ett gränssnitt som är skräddarsytt för spetspatienten. Kopplar man sedan på sofistikerad navigation så kan hen styra sin elrullstol helt själv.

Skräddarsytt för alla

Projektet är komplext och testerna har varit många, just eftersom man utvecklar och testar med många olika typer av sensorer. För biosignaler handlar det om att förstå den underliggande anatomin för att maxa signalstyrkan och optimera möjligheten att bära sensorerna. Elrullstolen krävde även ny elektronik som kunde kommunicera med elrullstolens eget styrsystem. Pandemin har dessutom omöjliggjort att kunna träffas fysiskt. Istället har styrning och tester under våren 2021 fått ske på distans.

Målsättningen är att slutanvändaren ska kunna styra sin elrullstol helt själv. Och Caroline ser stora möjligheter för framtiden:

– Mobility X slår ett slag för slutanvändares självständighet och att ha spetspatienten med i teamet är mycket värdefullt. Det är precis så man ska utveckla teknik, genom att utgå från de faktiska behoven. Även om vi just nu utvecklar väldigt nischat utifrån just hens behov, så har vi hela tiden ett bredare tänk. Projektet är unikt i det att vi bygger en plattform som kan kopplas till olika sorters sensorer. I och med att vi jobbar med en användarvänlig elektronik skapar vi något som kan skräddarsys även till andra patientgrupper, till och med för att styra helt andra typer av digitala hjälpmedel. Det går att utveckla hur långt som helst!

Webbplats för Mobility X

Se film om Mobility X

Senast uppdaterad 14 februari 2022

Statistik för sidan