Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Ladda ner värdekedjorna i cirkulär ekonomi

Tillsammans kan vi göra skillnad. Om svensk industri ska kunna leda omställningen till en globalt hållbar industri krävs samarbete inom och mellan värdekedjor. För att bättre se allas delar i helheten har Vinnova tagit fram ett material där vi vill visa allas delar i helheten.

Vi är alla delar i en helhet

För att svensk industri ska kunna leda omställningen till en globalt hållbar industri krävs att vi tillsammans samarbetar inom och mellan värdekedjorna. För att bidra till ökad förståelse för vår egen och andras del i helheten, och därmed ökad möjligheten till gemensam omställning, har Vinnova försökt beskriva värdekedjornas roll i en cirkulär ekonomi på ett övergripande sätt.

Som en första del har vi tagit fram en presentation med infografik i form av rörliga bilder. I anteckningarna finns talarmanus som du kan använda som stöd och förklaring för det som visas.

Budskap

Presentationen tar upp följande områden:

  • Vad innebär cirkuär ekonomi?
  • Hur ser råvaruförsörjningen ut i framtidens hållbara industri?
  • Hållbar design av produkter och affärsmodeller
  • Industrins värdekedjor
  • Hållbar energi ger hållbar industri
  • Utsläppsstatistik
  • Svensk industri har chans att göra global skillnad

Teknisk info

För bäst användarupplevelse rekommenderar vi att du använder programmet PPT när du visar bilderna och inte webbläsaren. Bilderna är framtagna av Vinnova men fria att använda för alla.

 

Frågor?

Detta är vår första version och vi arbetar löpande med att komplettera materialet. Vi tar gärna emot återkoppling om materialet  kan förbättras.

Liselott Bergman

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 31 11

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan