Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillsammans leder vi vägen till

En hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser. Genom att samarbeta inom och mellan värdenätverk kan vi åstadkomma den förändring som är nödvändig – för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna.

Scrolla ner
19% av Sveriges BNP
545 000 personer Sysselsättning
1 545 miljarder Exportvärde
69 miljarder Forskning och utveckling

Innovation är en existentiell fråga för vår generation.

— Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

Svensk industri gör klimatnytta globalt

Sverige har ett högt tekniskt kunnande och etablerade värdekedjor för hållbara produkter. Genom att producera produkter i Sverige för export, eller exportera svenska produktionsmetoder, kan världens utsläpp minskas. Svenska produkter och svensk produktion bidrar på så vis till den globala klimatomställningen genom:

Klimatsmart produktion

Svensk produktion är ofta mer resurseffektiv och har lägre utsläpp än motsvarande produktion från många andra länder. En viktig anledning är att svensk el är nästintill fossilfri.

Klimatsmarta produkter

Svenska produkter kan vara mer energi- och resurs-effektiva än motsvarande produkter producerade utomlands. Det beror på ett effektivt nyttjande av material- och energiresurser i produktionens livscykel; från design, användning och till slut återvinning.

Tillsammans ställer vi om

Svensk industri har redan tagit stora steg mot en resurseffektiv och klimatneutral industri. Nu växlar vi upp ytterligare. Tillsammans höjer vi tempot. Genom bred samverkan inom hela systemet ser vi till att svensk industri blir i absolut framkant och skapar klimatnytta globalt.

Svenskt näringsliv ligger i framkant, långt före politiken, när det gäller resan mot fossilfrihet.

— Johan Rockström, Expressen

Sverige har starka och konkurrenskraftiga
industrier i hela värdekedjan

Konkurrenskraftiga industrier i hela värdekedjan är en viktig förutsättning för att lyckas ställa om. Därmed har Sverige förutsättningar att driva omställningen.

Industrin skapar välfärd och arbetstillfällen i hela Sverige

Svensk industri finns representerad i hela Sverige och skapar tillsammans viktiga värdekedjor som förädlar produkter för export. Det ger Sverige unika möjligheter att driva omställningen till en hållbar välfärd.

Så vill vi bidra till en hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser.

Gå till hållbar industri

Gillade du informationen på den här sidan?

Använd ikonerna nedan för att kopiera eller dela länken till den här sidan

Kontaktperson på Vinnova: Liselott Bergman, liselott.bergman@vinnova.se