Finansierade projekt inom FFI

Under åren har hundratals projekt förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Här listar vi alla projekt som finansierats av programmet samt projektens publika slutrapporter.

Slutrapporter från avslutade projekt

Här hittar du de publika rapporterna som finns för de avslutade projekten inom Fordonsstrategisk forskning och innovation. Listorna är under uppbyggnad och kompletteras successivt.

Slutrapporter för delprogrammet Effektiva och uppkopplade transporter

Slutrapporter för delprogrammet Hållbar produktion

Slutrapporter för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Slutrapporter för delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Alla finansierade projekt inom de olika delprogrammen

Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem

Delprogrammet ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 666 000 kr Pågående 2018-01937
VETT Steg3 Volvo Technology AB 5 104 000 kr Avslutat 2009-04841
SIGYN II förstudie VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 249 190 kr Avslutat 2009-00048
Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 659 533 kr Avslutat 2009-00283
Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Volvo Construction Equipment AB 6 000 000 kr Avslutat 2009-04127
iQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor Scania CV Aktiebolag 11 640 000 kr Avslutat 2011-01144
Remote Diagnostic Tools and Services Volvo Technology AB 10 000 000 kr Avslutat 2009-00256
Förstudie Transporteffektivitet Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 750 000 kr Avslutat 2009-01425
MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m Volvo Technology AB 5 044 946 kr Avslutat 2009-01173
Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter: Volvo En Trave Till-Steg2 Volvo Technology AB 4 087 500 kr Avslutat 2009-00014

Delprogrammet Hållbar produktion

Delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Paintshop Energy Efficiency SAAB Automobile Aktiebolag 3 659 700 kr Avslutat 2009-02832
Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2010-01333
Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 443 930 kr Avslutat 2009-01584
Electromagnetic pulse power - Innovative and ´green´ production technology Svensk Verktygsteknik AB 970 000 kr Avslutat 2009-02844
Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 175 501 kr Avslutat 2009-01599
Viktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet - WIQ Volvo Construction Equipment AB 5 500 000 kr Avslutat 2009-04719
Virtuell verifiering från formning till sammansatt detalj CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 000 000 kr Avslutat 2009-00288
Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem Kungliga tekniska högskolan 6 000 000 kr Avslutat 2009-01587
Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 7 200 000 kr Avslutat 2009-01594
Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr Avslutat 2010-02814

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Delprogrammet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Sensorbaserad väglutningsestimering Scania CV Aktiebolag 942 000 kr Avslutat 2009-03594
Expanderbar A-Pillar Fas 2 Autoliv Development Aktiebolag 1 308 930 kr Avslutat 2009-00113
Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata SAAB Automobile Aktiebolag 5 358 080 kr Avslutat 2009-02780
Safe Integrated Driver-Vehicle Interface Volvo Technology AB 4 657 750 kr Avslutat 2009-03249
Stereokamera i aktiva säkerhetssystem Autoliv Electronics Aktiebolag 11 783 400 kr Avslutat 2009-00078
FFI DROWSY DRIVER Volvo Technology AB 2 630 000 kr Avslutat 2009-04735
Krocksäkerhet för nya drivlinjeteknologier Volvo Technology AB 2 050 000 kr Avslutat 2009-01617
Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock SAAB Automobile Aktiebolag 0 kr Avslutat 2011-01141
Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning Scania CV Aktiebolag 910 000 kr Avslutat 2008-04090
Transportsäkerhet - År 1 Volvo Technology AB 651 684 kr Avslutat 2009-01603

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Delprogrammet har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
EMISYS Volvo Technology AB 4 116 421 kr Pågående 2018-02729
Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2008-04116
Förbättrade prestanda hos bromsskivor Scania CV Aktiebolag 2 880 000 kr Avslutat 2009-01449
El-arkitektur för framtida elhybridfordon Volvo Technology AB 5 228 742 kr Avslutat 2009-01439
Configuration Rule Management Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 700 000 kr Avslutat 2009-00323
DEDICATE Volvo Technology AB 2 120 000 kr Avslutat 2009-00260
Leverantörsstruktur för lättare fordon SAAB Automobile Aktiebolag 4 972 018 kr Avslutat 2010-02113
XEVCO - X-ing Elkraft & Vagnselektronik COmpetens Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 000 000 kr Avslutat 2009-04836
Metod- och verktygsutveckling för HMI - METOHMI_C Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 299 691 kr Avslutat 2009-04835
Virtuella sensorer för gasflöden i tunga dieselmotorer Scania CV Aktiebolag 1 530 000 kr Avslutat 2008-04096

Läs mer om FFI

<p>FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning och innovation med fokus på klimat, miljö och säkerhet.</p>
<p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

christina.kvarnstrom@vinnova.se

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

lena.dalsmyr@vinnova.se

Senast uppdaterad 3 juni 2018   |   Statistik för sidan