Finansierade projekt inom FFI

Under åren har hundratals projekt förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Här listar vi alla projekt som finansierats av programmet samt projektens publika slutrapporter.

Slutrapporter från avslutade projekt

Här hittar du de publika rapporterna som finns för de avslutade projekten inom Fordonsstrategisk forskning och innovation. Listorna är under uppbyggnad och kompletteras successivt.

Slutrapporter för delprogrammet Effektiva och uppkopplade transporter

Slutrapporter för delprogrammet Hållbar produktion

Slutrapporter för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Slutrapporter för delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Alla finansierade projekt inom de olika delprogrammen

Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem

Delprogrammet ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Performance Based Standards II Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 140 000 kr Pågående 2018-01934
EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 666 000 kr Pågående 2018-01937
RIVSILOn - Regionalt Initiativ till Virtuella och Samverkande Informationssystem för Lokaltrafiken LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 860 000 kr Pågående 2018-01938
UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 650 000 kr Pågående 2017-03055
Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 919 000 kr Pågående 2014-06252
Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon Trafikverket 1 500 000 kr Pågående 2016-02534
EL FORT - Optimering av elfordonsflotta i Real-Tid - (Fas 2) Volvo Technology AB 1 900 000 kr Pågående 2017-05512
Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 13 399 662 kr Pågående 2016-04232
Data-driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) Scania CV Aktiebolag 6 345 174 kr Pågående 2013-05624
CODA - Prognostiserande modeller med tolkningsbarhet och analys av datadrift Scania CV Aktiebolag 8 880 800 kr Pågående 2017-03046
Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem Sustainable Innovation i Sverige AB 7 919 944 kr Pågående 2016-02552
FFI Safe Roadtrains for Efficient Transports Volvo Technology AB 13 935 950 kr Pågående 2013-04724
Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 7 000 000 kr Pågående 2016-05415
Utveckling HCT-fordon Volvo; Energieffektivitet, framkomlighet, säkerhet och produktivitet Volvo Technology AB 12 000 000 kr Pågående 2016-05383
Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Volvo Technology AB 12 000 000 kr Pågående 2014-06245
AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 260 542 kr Pågående 2015-00611
Sustainable traffic of autonomous vehicles in smart-parking management Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 234 000 kr Pågående 2017-03028
Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 300 000 kr Pågående 2016-02592
iQMobility Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö Scania CV Aktiebolag 17 499 748 kr Pågående 2016-02554
DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 492 000 kr Pågående 2016-05436
Användning av i-dolly för lokal distribution av container trailers till logistikterminaler från en torr-hamn Volvo Technology AB 7 639 336 kr Pågående 2017-03036
Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 659 533 kr Avslutat 2009-00283
SIGYN II förstudie VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 249 190 kr Avslutat 2009-00048
VETT Steg3 Volvo Technology AB 5 104 000 kr Avslutat 2009-04841
iQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor Scania CV Aktiebolag 11 640 000 kr Avslutat 2011-01144
Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Volvo Construction Equipment AB 6 000 000 kr Avslutat 2009-04127
Förstudie Transporteffektivitet Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 750 000 kr Avslutat 2009-01425
Remote Diagnostic Tools and Services Volvo Technology AB 10 000 000 kr Avslutat 2009-00256
Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter: Volvo En Trave Till-Steg2 Volvo Technology AB 4 087 500 kr Avslutat 2009-00014
MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m Volvo Technology AB 5 044 946 kr Avslutat 2009-01173
Green Road Freight Corridors ver 2 Volvo Technology AB 3 840 000 kr Avslutat 2009-01600
Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 810 000 kr Avslutat 2009-01431
Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Scania CV Aktiebolag 3 418 924 kr Avslutat 2010-02864
VETT steg 4 Volvo Technology AB 2 900 000 kr Avslutat 2010-02828
DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 8 330 000 kr Avslutat 2010-01342
DUO2:2 Volvo Technology AB 12 000 000 kr Avslutat 2013-01282
VETT5 bantad Volvo Technology AB 4 500 000 kr Avslutat 2012-04379
Learning Fleet Volvo Technology AB 3 921 302 kr Avslutat 2012-04631
Optimerade fordon baserat på kundanvändning Aktiebolaget Volvo 1 890 000 kr Avslutat 2014-05354
Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet Klimator AB 1 845 479 kr Avslutat 2016-02585
BADA - Big Automotive Data Analytics Volvo Personvagnar Aktiebolag 782 400 kr Avslutat 2014-03972
Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 135 000 kr Avslutat 2014-06200
Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton Trafikverket 400 000 kr Avslutat 2015-02296
Open Transport Effectiveness Service Platform Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2010-02092
Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 2 706 374 kr Avslutat 2013-05616
ePTO (elektriskt driven Power Take Off) Volvo Technology AB 405 000 kr Avslutat 2013-05601
iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 11 851 647 kr Avslutat 2015-02330
Road Status Information (RSI) - demonstrator Klimator AB 5 961 000 kr Avslutat 2013-04708
Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system Volvo Technology AB 1 425 000 kr Avslutat 2011-01803
Distribuerad reglering av fordonståg II Scania CV Aktiebolag 1 050 320 kr Avslutat 2012-03666
ETTE - Tekniska möjliggörare för effektiva transporter Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 209 075 kr Avslutat 2010-01343
Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 370 808 kr Avslutat 2013-02629
SET Säkra Effektiva Transporter Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2009-01437
Distribuerad reglering av fordonståg Scania CV Aktiebolag 8 098 301 kr Avslutat 2009-01424
Born to Drive Combitech Aktiebolag 10 539 235 kr Avslutat 2015-04885
Duo Trailer Schenker AB 2 780 000 kr Avslutat 2010-02849
EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid Volvo Technology AB 2 750 000 kr Avslutat 2014-01381
Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2008-04102
Energieffektiv Navigation för tung trafik Scania CV Aktiebolag 2 537 375 kr Avslutat 2010-01340
DEPEND - Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Scania CV Aktiebolag 4 700 000 kr Avslutat 2010-01327
SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II Volvo Personvagnar Aktiebolag 18 788 500 kr Avslutat 2009-01722
Elektrisk bergtäkt: Förstudie Volvo Construction Equipment AB 900 000 kr Avslutat 2013-05593
HCT Typfordonskombinationer Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2015-02327
Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Nätverket för Transporter och Miljön 364 553 kr Avslutat 2014-06264
DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik Scania CV Aktiebolag 13 672 241 kr Avslutat 2014-03942
Pre-study: Real-time video streaming over VANETs for increased road traffic efficiency and safety Volvo Technology AB 136 000 kr Avslutat 2012-04633
Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Volvo Construction Equipment AB 3 240 000 kr Avslutat 2011-04436
IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd Scania CV Aktiebolag 11 577 361 kr Avslutat 2012-03665
VETT5:2 Volvo Technology AB 2 500 000 kr Avslutat 2012-03657
Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Volvo Construction Equipment AB 3 000 000 kr Avslutat 2013-02655
Effektiva och integrerade transportprocesser Odette Sweden AB 3 485 000 kr Avslutat 2009-04132
Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2 Klimator AB 5 891 100 kr Avslutat 2010-02855
In4Uptime Volvo Technology AB 4 259 836 kr Avslutat 2013-05545
Off-peak citydistribution, Tillägssansökan KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 740 681 kr Avslutat 2015-02338
Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 440 000 kr Avslutat 2014-06250
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 164 528 kr Avslutat 2014-03946
Tystare transporter för effektivare distribution Volvo Technology AB 4 000 000 kr Avslutat 2011-01805
PayPer Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2012-03592
Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2 Volvo Technology AB 1 575 000 kr Avslutat 2013-02638

Delprogrammet Hållbar produktion

Delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
En simuleringsbaserad för guide för prediktion av skärbarhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 550 000 kr Pågående 2016-05397
Sustainable motions - SmoothIT CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 900 000 kr Pågående 2017-03078
Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Pågående 2017-05541
Användarstyrd processdesign för stål med extrema egenskaper (ExtremeSteels) Luleå tekniska universitet 4 160 000 kr Pågående 2017-05531
Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter (ROKOST) Swerea KIMAB AB 3 486 000 kr Pågående 2017-05529
Förbättrad utmattningslivslängd för cylinderhuvuden Scania CV Aktiebolag 3 500 000 kr Pågående 2017-05491
FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 750 000 kr Pågående 2014-06258
Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK 4 600 000 kr Pågående 2016-03371
Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight) Volvo Construction Equipment AB 4 745 000 kr Pågående 2016-03363
Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 800 000 kr Pågående 2016-03360
Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning Swerea IVF AB 4 325 800 kr Pågående 2016-03324
Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter Swerea IVF AB 6 118 000 kr Pågående 2015-06897
SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan Swerea IVF AB 6 000 000 kr Pågående 2015-03730
Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF) Swerea IVF AB 4 565 000 kr Pågående 2015-03723
Virtual Verification of Human Robot Collaboration CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 400 000 kr Pågående 2015-03719
Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III Luleå tekniska universitet 3 395 000 kr Pågående 2015-03708
FIQA VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 7 235 000 kr Pågående 2015-03706
LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium Swerea KIMAB AB 4 410 000 kr Pågående 2016-05464
Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP Swerea SICOMP AB 6 300 000 kr Pågående 2016-05417
Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas Swerea IVF AB 4 553 000 kr Pågående 2016-05398
International Production and Japan, a state of the art study Högskolan i Halmstad 195 000 kr Pågående 2017-05230
Friktionskontroll genom ytstrukturering - FriText KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 077 000 kr Pågående 2017-05540
Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 830 000 kr Pågående 2017-03057
PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik Swerea IVF AB 4 600 000 kr Pågående 2016-03374
Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool Swerea IVF AB 7 400 000 kr Pågående 2016-03345
MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion Swerea KIMAB AB 6 032 000 kr Pågående 2015-06902
Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 652 000 kr Pågående 2015-06887
Kompetensinventering digitalisering i SMF Swerea IVF AB 500 000 kr Pågående 2017-05203
SIVPRO2 - Optisk kontroll av form i produktion: Industriell demonstrator Luleå tekniska universitet 5 303 000 kr Pågående 2017-03072
Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 565 000 kr Pågående 2015-06889
Rationell tillverkning av sandwichsturkturer för energieffektiva persontransporter Swerea SICOMP AB 6 651 500 kr Pågående 2017-03083
HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning Swerea KIMAB AB 2 800 000 kr Pågående 2017-03062
ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall Swerea IVF AB 3 749 000 kr Pågående 2016-05418
Nytt kvalitetssystem för integrerad processtyrning för svetsade konstruktioner (Q-IN-MAN) Swerea KIMAB AB 3 600 000 kr Pågående 2017-05533
Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper Swerea SWECAST AB 2 400 000 kr Pågående 2017-05530
Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles Swerea IVF AB 1 750 000 kr Pågående 2017-03056
ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot Swerea IVF AB 3 400 000 kr Pågående 2015-03722
FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 300 000 kr Pågående 2015-03721
Paintshop Energy Efficiency SAAB Automobile Aktiebolag 3 659 700 kr Avslutat 2009-02832
Electromagnetic pulse power - Innovative and ´green´ production technology Svensk Verktygsteknik AB 970 000 kr Avslutat 2009-02844
Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2010-01333
Viktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet - WIQ Volvo Construction Equipment AB 5 500 000 kr Avslutat 2009-04719
Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 175 501 kr Avslutat 2009-01599
Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 443 930 kr Avslutat 2009-01584
Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem Kungliga tekniska högskolan 6 000 000 kr Avslutat 2009-01587
Virtuell verifiering från formning till sammansatt detalj CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 000 000 kr Avslutat 2009-00288
Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 7 200 000 kr Avslutat 2009-01594
Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr Avslutat 2010-02814
Svartoxidering SWEREA MEFOS AB 4 275 000 kr Avslutat 2009-00991
Prediction of die conditions in press hardening Luleå tekniska universitet 4 098 000 kr Avslutat 2014-03937
Produktionsklusterkonferens Swerea IVF AB 400 000 kr Avslutat 2012-00065
Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Gestamp HardTech Aktiebolag 1 741 789 kr Avslutat 2010-00753
Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02510
New Pretreatment Swerea IVF AB 4 051 000 kr Avslutat 2009-01579
RIKTVBC Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr Avslutat 2009-01567
Green Production Systems Mälardalens högskola 2 750 000 kr Avslutat 2009-00975
FFI Skärteknisk Utbildning 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 700 000 kr Avslutat 2014-03908
Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 730 000 kr Avslutat 2014-01408
Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 750 000 kr Avslutat 2013-05626
Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod) Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 400 000 kr Avslutat 2013-04726
Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02520
Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2012-02515
Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02513
Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02499
Lean & Green Production Navigator - step 1 Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2010-01338
PADOK - Study Visit to India 2016 Högskolan i Halmstad 170 000 kr Avslutat 2016-03583
FFI-projektkurs Swerea IVF AB 167 000 kr Avslutat 2015-06861
Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-06849
Holistisk Simulering Optimering för Hållbar och Lönsam Produktion Högskolan i Skövde 9 500 000 kr Avslutat 2009-01592
Automatiserad Processkontroll BIW (AProC) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr Avslutat 2013-04706
Förband med Floatglas (FF) Swerea IVF AB 3 575 000 kr Avslutat 2013-04691
Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning VBN Components AB 3 304 000 kr Avslutat 2013-04686
GAIS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 275 309 kr Avslutat 2013-02648
Gjutning och smidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet Swerea IVF AB 750 000 kr Avslutat 2012-04606
FFI COMPIT - Maskinbearbetningssystems kapabilitet och prestanda höjande teknologier KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 620 000 kr Avslutat 2012-03684
Lean Automation Development Mälardalens högskola 3 300 000 kr Avslutat 2012-03679
Reducing maintenance-related waste Mälardalens högskola 4 700 777 kr Avslutat 2012-03660
Styrning av distorsioner vid lasersvetsning av ultrahöghållfasta stål (LaserLight) Swerea KIMAB AB 7 400 000 kr Avslutat 2012-03656
Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 995 232 kr Avslutat 2012-02175
Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter - ALKOMP Swerea IVF AB 3 543 000 kr Avslutat 2012-02168
Skyddande ytskikt för varmformade produkter SWEREA MEFOS AB 3 862 000 kr Avslutat 2011-03669
PERU-Plasmabehandling för effektiv rutlimning Swerea IVF AB 2 150 000 kr Avslutat 2011-03627
FFI Informationssystemarkitektur för liner KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 600 000 kr Avslutat 2011-01792
Lean Exterior Brazing -II (LEX-B) Swerea KIMAB AB 2 850 000 kr Avslutat 2011-01785
ROBUHYB Luleå tekniska universitet 1 400 000 kr Avslutat 2011-01782
Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg I CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 300 000 kr Avslutat 2010-02832
Ultra high strength and ultra clean steel for light weight fasteners Swerea KIMAB AB 1 400 000 kr Avslutat 2010-02831
SIMET Geometrisk mät- och kontrollberedning Kungliga tekniska högskolan 3 851 520 kr Avslutat 2009-02840
Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-05477
Simulering av återfjädring i samband med plåtformning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 695 000 kr Avslutat 2010-01085
StiRoLight - Friction Stir Welding with Robot for Light Weight Vehicle Design Högskolan Väst 6 330 000 kr Avslutat 2009-00968
En optimal verktygsyta för aktiva kallarbetsverktyg Swerea IVF AB 9 000 000 kr Avslutat 2009-00959
Processimulering av presshärdning - Värmeöverföring och friktion i glidande kontakter (PROCSIM 3) Luleå tekniska universitet 2 380 517 kr Avslutat 2008-04077
Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02506
Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02503
3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2012-02491
Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02488
Effektiv framtagning av strukturella kompositer för mellanstora volymer Klippan Safety AB 1 527 500 kr Avslutat 2013-04712
Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 593 000 kr Avslutat 2013-02416
ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall Swerea IVF AB 3 950 000 kr Avslutat 2013-01276
Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2013-01272
CROMM - Creation of Muscle Manikin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 200 000 kr Avslutat 2012-04584
Robust Polering av miljöbefrämjande lacker och deras beroende till substratet för lätta material i fordonsindustri Volvo Personvagnar Aktiebolag 510 000 kr Avslutat 2012-03672
Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02514
FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA) Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02492
Hybridfogning av ultrahöghållfasta stål till aluminium med Friction Stir Welding Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02479
Analyser för robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - HotForm Swerea KIMAB AB 3 957 000 kr Avslutat 2012-02173
Utveckling av kalibrerprocess för alkolås SenseAir AB 3 768 500 kr Avslutat 2012-02153
The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 3 900 000 kr Avslutat 2012-02148
Uthållig produktion av framtida motorkomponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr Avslutat 2012-00933
FFI Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 9 400 000 kr Avslutat 2011-04445
Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv Lunds universitet 2 436 000 kr Avslutat 2011-03677
Paintshop Energy Efficiency Högskolan Väst 1 800 000 kr Avslutat 2011-03667
Lätta högpresterande svetsade strukturer - LIGHTSTRUCT KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 000 000 kr Avslutat 2011-03620
Lean & Green Production Navigator - step 2 Volvo Technology AB 6 150 000 kr Avslutat 2011-01107
Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét Luleå tekniska universitet 4 270 000 kr Avslutat 2010-02851
PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2016-03399
Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 375 000 kr Avslutat 2015-03707
Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 531 000 kr Avslutat 2014-06236
QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband Swerea KIMAB AB 4 000 000 kr Avslutat 2014-03949
FALS-Falsning Av LättviktsStrukturer Swerea IVF AB 6 650 000 kr Avslutat 2014-03929
MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 722 224 kr Avslutat 2014-01413
Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 241 700 kr Avslutat 2014-01360
Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller Swerea KIMAB AB 3 400 000 kr Avslutat 2013-05623
Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit) Swerea IVF AB 4 510 000 kr Avslutat 2013-05600
Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie Högskolan i Halmstad 500 000 kr Avslutat 2013-05028
Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-04713
Resurssnål och Innovativ Transmissionskomponent Tillverkning Kungliga tekniska högskolan 2 285 760 kr Avslutat 2010-02847
Automatisk Banplanering och Linebalansering STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 4 950 000 kr Avslutat 2009-00326
Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 700 000 kr Avslutat 2009-00317
QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering Swerea IVF AB 3 000 000 kr Avslutat 2014-06247
Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02512
sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2012-02497
Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende Scania CV Aktiebolag 4 085 000 kr Avslutat 2015-06908
Den virtuella målerifabriken STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 15 000 000 kr Avslutat 2009-00278
IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen Swerea KIMAB AB 1 720 000 kr Avslutat 2009-04797
Ultrahöghållfasta stållaminat Gestamp HardTech Aktiebolag 4 070 000 kr Avslutat 2013-02635
Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion Swerea IVF AB 5 895 000 kr Avslutat 2012-04600
ToMM Linköpings universitet 4 350 000 kr Avslutat 2012-03685
Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 925 900 kr Avslutat 2012-03674
Förstudie - Focus on Hygien - Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02169
OptiFastening II optimerad montering av lättvikts skruvförband Swerea IVF AB 4 000 000 kr Avslutat 2011-01147
Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 500 000 kr Avslutat 2010-01346
FFI Hållbar framtagning av kuggtransmissioner Kungliga tekniska högskolan 11 150 000 kr Avslutat 2009-04206
Optimerade material för robust beabetning - fas 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr Avslutat 2009-00997
Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige Swerea SICOMP AB 493 750 kr Avslutat 2017-03077
Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02508
Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2012-02500
Miljövänliga och energieffektiva fabriker Swerea IVF AB 6 600 000 kr Avslutat 2009-00315
ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD) Swerea KIMAB AB 3 300 000 kr Avslutat 2013-04696
PLUGG - Stansnitning av icke kompatibla material Swerea IVF AB 5 000 000 kr Avslutat 2013-02624
Nanobaserade verktygsytor för plåtpressning av borstålskomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02494
´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material. Swerea IVF AB 10 330 000 kr Avslutat 2012-02171
Robotbaserad in-line mätning - InRob CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 000 000 kr Avslutat 2010-02858
ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-03728
PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-03716
Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR) Swerea KIMAB AB 5 450 000 kr Avslutat 2013-05594
Optimerad montering av lättvikts skruvförband - OptiFastening Swerea IVF AB 4 000 000 kr Avslutat 2009-00299
Digital factory building blocks Kungliga tekniska högskolan 7 500 000 kr Avslutat 2009-00996
FFI Robust maskinbearbetning Kungliga tekniska högskolan 10 087 500 kr Avslutat 2009-02842
FACECAR-(Flexible assembly for Considerable Environmental inprovements of CAR`s) Linköpings universitet 5 100 000 kr Avslutat 2009-02814
Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 630 000 kr Avslutat 2009-02725
NitroVBC Swerea IVF AB 3 550 000 kr Avslutat 2009-02838
Formelementbaserad operationsberedning Kungliga tekniska högskolan 9 600 000 kr Avslutat 2009-00998
Punktsvetsning för lättviktskonstruktioner (Spot Light) Swerea KIMAB AB 12 100 000 kr Avslutat 2009-01585

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Delprogrammet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 880 000 kr Pågående 2018-01929
Sensoregenskaper for inomhustestning och stadsmiljö (SPICE) ASTAZERO AB 1 445 500 kr Pågående 2017-03025
Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 899 250 kr Pågående 2016-02493
Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 13 975 787 kr Pågående 2016-05413
Automatiskt bedömning av autonoma fordoners korrekthet - Auto-CAV Zenuity AB 5 000 000 kr Pågående 2017-05519
Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system Zenuity AB 5 200 000 kr Pågående 2014-05621
Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon Haldex Aktiebolag 8 133 000 kr Pågående 2016-02538
Utveckling av implementerbara skade kriterier för ryggrad, bröst och huvud för human modeller Autoliv Development Aktiebolag 6 452 590 kr Pågående 2015-04864
Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE) Volvo Personvagnar Aktiebolag 16 761 100 kr Pågående 2015-04863
Stabilitet och regulatorstrukturer för självkörande fordon Linköpings universitet 3 685 500 kr Pågående 2017-01957
Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 4 587 677 kr Pågående 2016-04233
ARCHER - Arkitektur och Säkerhet för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 11 616 000 kr Pågående 2014-06260
COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 19 944 000 kr Pågående 2015-04849
Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2 E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 041 632 kr Pågående 2015-04812
Passagerarsäkerhetsutvärdering i framtida bilar Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 605 000 kr Pågående 2017-01945
Säkerhetsmarginaler i komplexa traffikmiljöer Zenuity AB 4 266 000 kr Pågående 2016-02559
iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon. Scania CV Aktiebolag 17 603 500 kr Pågående 2016-02547
Identifiering och prediktering av skador med långtidskonsekvenser Autoliv Development Aktiebolag 5 467 420 kr Pågående 2017-03070
CompMethGlass-II CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 522 000 kr Pågående 2017-03049
Automatisering av stadsbussar busståg, hållplatsdockning och depåprocesser Volvo Bussar Aktiebolag 11 200 000 kr Pågående 2017-03033
Målföljning och djup maskininlärning för trajektorieskattning med tillämpning mot noggranna referenssystem Zenuity AB 4 999 000 kr Pågående 2017-05521
AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 876 322 kr Pågående 2015-00612
Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 956 000 kr Pågående 2017-05516
HARMONISE - Safe interaction with different levels of automation Volvo Technology AB 5 022 000 kr Pågående 2016-04263
Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 494 000 kr Pågående 2016-04239
CAE methodology for vehicle snow packing and sensor availability for active safety and autonomous ve Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 892 000 kr Pågående 2017-03029
Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 875 000 kr Pågående 2017-05517
ASP - Autopilot Site to Plant Volvo Technology AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01944
ESPLANADE - Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE RISE Research Institutes of Sweden AB 15 629 000 kr Pågående 2016-04268
Expanderbar A-Pillar Fas 2 Autoliv Development Aktiebolag 1 308 930 kr Avslutat 2009-00113
Stereokamera i aktiva säkerhetssystem Autoliv Electronics Aktiebolag 11 783 400 kr Avslutat 2009-00078
Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata SAAB Automobile Aktiebolag 5 358 080 kr Avslutat 2009-02780
Safe Integrated Driver-Vehicle Interface Volvo Technology AB 4 657 750 kr Avslutat 2009-03249
Sensorbaserad väglutningsestimering Scania CV Aktiebolag 942 000 kr Avslutat 2009-03594
Automatiserad och modellbaserad verifiering och validering av funktionell säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag 0 kr Avslutat 2010-02848
Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet. Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 644 000 kr Avslutat 2009-00087
Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet Volvo Technology AB 2 600 000 kr Avslutat 2009-00079
Verifieringsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 258 490 kr Avslutat 2008-04110
Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA) Volvo Technology AB 12 735 000 kr Avslutat 2009-02766
Avancerade testmetoder riktade mot det autonoma transportsystemet (ATLAS) ASTAZERO AB 0 kr Avslutat 2016-05423
Methods for Testing Handover between Automation and Driver (MOTHAD) Uppsala universitet 0 kr Avslutat 2014-06259
Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock SAAB Automobile Aktiebolag 0 kr Avslutat 2011-01141
HMI för aktiv säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag 1 232 000 kr Avslutat 2010-01140
Automatisering av fordon Volvo Construction Equipment AB 2 100 000 kr Avslutat 2009-00104
Krocksäkerhet för nya drivlinjeteknologier Volvo Technology AB 2 050 000 kr Avslutat 2009-01617
Transportsäkerhet - År 1 Volvo Technology AB 651 684 kr Avslutat 2009-01603
Reversible Låsande Låstunga CLT-R Autoliv Sverige Aktiebolag 2 038 160 kr Avslutat 2009-01051
FFI DROWSY DRIVER Volvo Technology AB 2 630 000 kr Avslutat 2009-04735
Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning Scania CV Aktiebolag 910 000 kr Avslutat 2008-04090
Säkerhet för baksätet Autoliv Development Aktiebolag 7 220 325 kr Avslutat 2009-01458
Nästa generations avstånddssensorer för tunga fordon Scania CV Aktiebolag 6 162 354 kr Avslutat 2009-00508
MCB teknologi Nackskade forskning för frontala kollisioner Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 723 660 kr Avslutat 2009-00424
Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd Autoliv Development Aktiebolag 4 200 000 kr Avslutat 2010-00764
SEVS - Safe, Electrical, hybrid novel VehicleS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 732 750 kr Avslutat 2009-03138
Robust optimering och Multidisciplinär optimering av fordons strukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 952 015 kr Avslutat 2009-00314
UN-EYE Avidentifiering av Eyetracker video Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 045 890 kr Avslutat 2009-00088
Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 507 117 kr Avslutat 2009-00086
SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar Volvo Technology AB 800 000 kr Avslutat 2009-00077
Detektion av förarens sömnighet och distraktion genom sensorfusion (D4SF) Autoliv Development Aktiebolag 4 122 000 kr Avslutat 2009-00047
Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet Autoliv Electronics Aktiebolag 9 701 086 kr Avslutat 2009-01102
Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie Scania CV Aktiebolag 3 186 151 kr Avslutat 2009-01460
Användarinformation och interaktion - USI Volvo Personvagnar Aktiebolag 16 201 554 kr Avslutat 2009-01441
Fotgängarvänlig bil - Säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 901 547 kr Avslutat 2009-01873
Balancing Active and Passive Safety Autoliv Development Aktiebolag 2 278 275 kr Avslutat 2011-01146
Spray 2 ASTAZERO AB 1 480 200 kr Avslutat 2015-04837
Robust och Multidisciplinär Design Optimering av Fordonsstrukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 660 116 kr Avslutat 2014-01340
Stabilitetsreglering efter en kollision Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 600 000 kr Avslutat 2011-03631
Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 665 000 kr Avslutat 2014-01411
iQDrive - vägen mot autonoma fordon Scania CV Aktiebolag 18 669 787 kr Avslutat 2010-01161
Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2 Autoliv Development Aktiebolag 186 750 kr Avslutat 2011-03660
Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2 VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 4 899 500 kr Avslutat 2015-04817
Driver sömnighet detektering i reala körsituationer, en förstudie CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr Avslutat 2014-06235
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2 ASTAZERO AB 18 547 787 kr Avslutat 2014-06229
Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner Volvo Technology AB 21 050 000 kr Avslutat 2011-01819
SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon Mecel Aktiebolag 3 545 000 kr Avslutat 2011-01818
SICS - Safe Interaction, Connectivity and State v2 Volvo Technology AB 7 949 571 kr Avslutat 2012-04634
Rorsman 2 Timars Svets och Smide Aktiebolag 0 kr Avslutat 2012-04623
A-Drive Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 325 200 kr Avslutat 2012-04557
COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Volvo Technology AB 500 000 kr Avslutat 2012-01677
Räddningskedjan: Utformning av räddningstjänststrategi baserad på E-fordons riskfaktorer Autoliv Development Aktiebolag 4 962 750 kr Avslutat 2012-00032
Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 028 000 kr Avslutat 2011-04459
Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles Volvo Lastvagnar Aktiebolag 6 292 500 kr Avslutat 2012-00938
Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon Volvo Technology AB 1 450 000 kr Avslutat 2010-02136
Branddetektion & brandlarm i tunga fordon forskning samt utveckling av standard och riktlinjer SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 890 000 kr Avslutat 2013-01302
Improved injury prediction using HBM, step 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 925 000 kr Avslutat 2013-01287
Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon VERIDICT AB 520 000 kr Avslutat 2014-05576
Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan Autoliv Development Aktiebolag 1 631 200 kr Avslutat 2013-02643
SEVS 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2011-01149
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1 ASTAZERO AB 7 500 000 kr Avslutat 2014-01397
Automatiseringens randvillkor år 2 - 5 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2013-05620
Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3 Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 092 125 kr Avslutat 2014-03931
Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter Scania CV Aktiebolag 323 815 kr Avslutat 2014-03950
Human modell med aktiva muskler och detlajerat huvud - för prediktering av nack- och hjärnskador Autoliv Development Aktiebolag 4 440 000 kr Avslutat 2013-04704
Life On Board Kongsberg Automotive AB 4 083 998 kr Avslutat 2012-04617
Utvärdering av verkliga sidokollisioner som grund till CAE utveckling för prediktering av sidokollis Autoliv Development Aktiebolag 4 547 141 kr Avslutat 2012-01670
Non Hit Car & Truck 2014-2015 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 604 377 kr Avslutat 2012-03680
Methods for Designing Future Autonomous Systems (MODAS) Scania CV Aktiebolag 5 824 000 kr Avslutat 2012-03678
Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 950 000 kr Avslutat 2012-03673
Säkerhet för baksätet fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 283 000 kr Avslutat 2012-03668
Analysis Framework for Safety Systems and Services Aktiebolaget Volvo 3 102 158 kr Avslutat 2013-01306
Digital backspegelersättare på lastbilar för bättre säkerhet Stoneridge Electronics AB 7 238 500 kr Avslutat 2014-05639
RIVER - Reduced dIstraction via Voice intERaction Volvo Technology AB 950 008 kr Avslutat 2014-05595
Safe Speech by Knowledge Talkamatic AB 2 442 980 kr Avslutat 2012-00941
Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem - del 2 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 276 163 kr Avslutat 2012-00046
Fordonspositionering och ruttprediktion Volvo Personvagnar Aktiebolag 12 309 631 kr Avslutat 2013-01304
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2b ASTAZERO AB 11 988 993 kr Avslutat 2015-06899
Safety Risk Management for Freight Fleets Volvo Technology AB 1 394 000 kr Avslutat 2013-04633
Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare provmetoder och utvärdering Autoliv Development Aktiebolag 2 535 611 kr Avslutat 2010-02859
DICOUNT Volvo Technology AB 1 000 000 kr Avslutat 2010-02852
Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av en metod för att koppla ihop information från multipla datatyper Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 426 312 kr Avslutat 2013-04680
Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten Volvo Construction Equipment AB 3 628 000 kr Avslutat 2011-01813
Styrsystem med aktiv säkerhet i tung fordon Scania CV Aktiebolag 1 250 000 kr Avslutat 2010-02097
En förstudie kring hur kognitiv robotik kan skapar nya dimensioner för MMI i bilar VIKTORIA SWEDISH ICT AB 497 500 kr Avslutat 2011-03675
Fältprov av skyddssystem för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Autoliv Development Aktiebolag 1 090 000 kr Avslutat 2010-01176
Automatiserad och model-baserad verifiering och validering av funktionell säkerhet, del 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 0 kr Avslutat 2011-03580
Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet förstudie av transportföretag och dess organisation Volvo Technology AB 480 000 kr Avslutat 2012-00932
Spray1 ASTAZERO AB 377 000 kr Avslutat 2014-05601
Vehicle Driver Monitoring, VDM. Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 763 963 kr Avslutat 2012-04603
EyesOnRoad - an anti-distraction Field Operational Test Autoliv Development Aktiebolag 6 179 000 kr Avslutat 2013-01303
Automationen Randvillkor (ARV) - 2015 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 933 823 kr Avslutat 2014-05578
AstaZeroSim - Simulering av AstaZero SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 097 200 kr Avslutat 2013-04715
iQMatic - finansiering av sista året Scania CV Aktiebolag 8 692 757 kr Avslutat 2013-03964
Gränser för förartrygghet i korsningar (DCBIN) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 495 490 kr Avslutat 2011-03656
Förbättrad stabilitet och manövrebarhet för fordon med elektrisk drivlina E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 656 700 kr Avslutat 2011-03651
Filtering Techniques for Sensor Fusion Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 936 825 kr Avslutat 2010-01154
Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar Aktiebolag 30 687 870 kr Avslutat 2010-01148
Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata-Del 2 Umeå universitet 7 535 778 kr Avslutat 2011-03679
Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME) Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 610 881 kr Avslutat 2014-01373
Flexibel och Adaptiv Förarinformation Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 902 325 kr Avslutat 2009-00073
HMI för aktiv säkerhet del 2 Autoliv Development Aktiebolag 3 778 000 kr Avslutat 2011-03640
Integrated Breath Alcohol Sensor System (iBASS) Autoliv Development Aktiebolag 9 100 000 kr Avslutat 2013-02639
Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv Autoliv Development Aktiebolag 4 612 500 kr Avslutat 2010-02846
Aktiv human modell för prediktering av mänsklig rörelse, ste Autoliv Development Aktiebolag 6 789 750 kr Avslutat 2010-02860

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Delprogrammet har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Streetsmart Scania CV Aktiebolag 1 384 000 kr Pågående 2017-05499
En ny generation algoritmer för modern drivlinereglering VOLVO CAR AB 4 209 250 kr Pågående 2017-05506
VeriSpec - Strukturerad specifikation och automatisk verifiering för funktionssäkra fordon Mälardalens högskola 11 200 000 kr Pågående 2013-01299
Systemarkitektur för lärande machiner (SALM) Luleå tekniska universitet 3 500 000 kr Pågående 2017-01958
TIC - Tillit till intelligenta bilar Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 142 500 kr Pågående 2017-03058
SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 806 000 kr Pågående 2017-05504
DRAMA - Föraraktivitetsmappning RISE VIKTORIA AB 4 850 000 kr Pågående 2017-05503
C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1) ASTAZERO AB 7 458 250 kr Pågående 2016-02573
ECRA - Ethernet-kommunikation för realtidstillämpningar i fordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 920 654 kr Pågående 2015-06876
Simulering och design av integrerad fordons antenner- SDIVA Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 900 000 kr Pågående 2014-01403
Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 973 000 kr Pågående 2014-01359
Kvantifiera och förutsäga effekterna av förändringar i AUTOSARs meta-modell och utnyttja dem i bilprojekt Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr Pågående 2013-02630
Simuleringsscenarier Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 369 750 kr Pågående 2016-05495
BRAVE -- Laddtryckreglering av motorer med avancerade ventildrivtåg Scania CV Aktiebolag 2 300 000 kr Pågående 2016-05399
Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem RISE VIKTORIA AB 658 750 kr Pågående 2017-03038
Simulering och verifiering av trådlösa teknologier (SIVERT) Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 699 000 kr Pågående 2017-05502
HiFi Visual Target RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 2 486 500 kr Pågående 2016-02496
Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 900 000 kr Pågående 2015-04893
BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 000 000 kr Pågående 2014-03935
Design av knapptryckningsljud, (DOSS) Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 189 000 kr Pågående 2017-03063
Virtuell Motor Kalibrerning (VirCal) Aktiebolaget Volvo Penta 6 924 000 kr Pågående 2016-05492
FROST: FörbrukningsReduktion - Optimal Strategi och verkTygslåda Scania CV Aktiebolag 6 500 000 kr Pågående 2016-05380
Virtuell elektrisk drivlina Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 135 580 kr Pågående 2017-05505
Framtidens testmetodik: behov och krav RISE VIKTORIA AB 500 000 kr Pågående 2017-05508
Chronos steg 2 ASTAZERO AB 19 027 000 kr Pågående 2017-05501
Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 121 783 kr Pågående 2016-02515
HiFi Radar Target RISE Research Institutes of Sweden AB 8 752 650 kr Pågående 2015-04852
Ripple and Electromagnetic Fields in Electric vehicles (RIFEL) Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 558 000 kr Pågående 2015-04838
SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions RISE SICS AB 4 811 520 kr Pågående 2015-04816
Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller Volvo Technology AB 3 300 000 kr Pågående 2014-01386
Användarupplevelse inom fordonsindustrin (AUX) Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 767 550 kr Pågående 2012-03664
Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 384 000 kr Pågående 2017-01946
Öppet innovationslabb RISE VIKTORIA AB 10 457 500 kr Pågående 2016-05497
Förstudie för radarmålsimulatorsystem för fordonsradar på 79 GHz RISE Acreo AB 390 000 kr Pågående 2017-05535
Nätverks-RTK Positionering för Automatiserad Körning (NPAD) RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 13 309 841 kr Pågående 2017-05498
Perceptron Volvo Technology AB 13 739 551 kr Pågående 2017-01942
SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER) Volvo Technology AB 3 734 500 kr Pågående 2016-04238
Next Generation Electrical Architecture step 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 095 000 kr Pågående 2015-04881
Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 738 800 kr Pågående 2013-04646
Configuration Rule Management Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 700 000 kr Avslutat 2009-00323
DEDICATE Volvo Technology AB 2 120 000 kr Avslutat 2009-00260
Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutveckli