Finansierade projekt inom FFI

Under åren har hundratals projekt förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Här listar vi alla projekt som finansierats av programmet samt projektens publika slutrapporter.

Alla finansierade projekt inom de olika delprogrammen

Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem

Delprogrammet ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
5G för Uppkopplade Autonoma Fordon i Komplexa Stadsmiljöer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 905 999 kr Pågående 2018-05005
Simulering, analys och modellering av framtida effektiva trafiksystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 250 000 kr Pågående 2018-05003
Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 13 399 662 kr Pågående 2016-04232
EL FORT - Optimering av elfordonsflotta i Real-Tid - (Fas 2) Volvo Technology AB 1 900 000 kr Pågående 2017-05512
UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 650 000 kr Pågående 2017-03055
Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 919 000 kr Pågående 2014-06252
Tillgänglighet för förarlösa fordon KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 073 187 kr Pågående 2018-02713
Effektivisering av bulktransporter med hjälp av IoT genom dynamisk vägning AGROVÄST LIVSMEDEL AKTIEBOLAG 1 179 661 kr Pågående 2018-02709
Performance Based Standards II Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 140 000 kr Pågående 2018-01934
CODA - Prognostiserande modeller med tolkningsbarhet och analys av datadrift Scania CV Aktiebolag 8 880 800 kr Pågående 2017-03046
FFI Safe Roadtrains for Efficient Transports Volvo Technology AB 13 935 950 kr Pågående 2013-04724
Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem Sustainable Innovation i Sverige AB 7 919 944 kr Pågående 2016-02552
EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 666 000 kr Pågående 2018-01937
Utveckling HCT-fordon Volvo; Energieffektivitet, framkomlighet, säkerhet och produktivitet Volvo Technology AB 12 000 000 kr Pågående 2016-05383
Sustainable traffic of autonomous vehicles in smart-parking management Statens väg- och transportforskningsinstitut 879 100 kr Pågående 2017-03028
iQMobility Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö Scania CV Aktiebolag 17 499 748 kr Pågående 2016-02554
Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 7 000 000 kr Pågående 2016-05415
Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Volvo Technology AB 12 000 000 kr Pågående 2014-06245
RIVSILOn - Regionalt Initiativ till Virtuella och Samverkande Informationssystem för Lokaltrafiken LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 860 000 kr Pågående 2018-01938
Användning av i-dolly för lokal distribution av container trailers till logistikterminaler från en torr-hamn Volvo Technology AB 7 639 336 kr Pågående 2017-03036
DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 492 000 kr Pågående 2016-05436
VETT Steg3 Volvo Technology AB 5 104 000 kr Avslutat 2009-04841
Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 659 533 kr Avslutat 2009-00283
SIGYN II förstudie VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 249 190 kr Avslutat 2009-00048
iQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor Scania CV Aktiebolag 11 640 000 kr Avslutat 2011-01144
Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Volvo Construction Equipment AB 6 000 000 kr Avslutat 2009-04127
Förstudie Transporteffektivitet Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 750 000 kr Avslutat 2009-01425
Remote Diagnostic Tools and Services Volvo Technology AB 10 000 000 kr Avslutat 2009-00256
Green Road Freight Corridors ver 2 Volvo Technology AB 3 840 000 kr Avslutat 2009-01600
MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m Volvo Technology AB 5 044 946 kr Avslutat 2009-01173
Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter: Volvo En Trave Till-Steg2 Volvo Technology AB 4 087 500 kr Avslutat 2009-00014
Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 810 000 kr Avslutat 2009-01431
DUO2:2 Volvo Technology AB 12 000 000 kr Avslutat 2013-01282
DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 8 330 000 kr Avslutat 2010-01342
Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Scania CV Aktiebolag 3 418 924 kr Avslutat 2010-02864
VETT steg 4 Volvo Technology AB 2 900 000 kr Avslutat 2010-02828
Optimerade fordon baserat på kundanvändning Aktiebolaget Volvo 1 890 000 kr Avslutat 2014-05354
Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton Trafikverket 400 000 kr Avslutat 2015-02296
Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 135 000 kr Avslutat 2014-06200
VETT5 bantad Volvo Technology AB 4 500 000 kr Avslutat 2012-04379
Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 2 706 374 kr Avslutat 2013-05616
ePTO (elektriskt driven Power Take Off) Volvo Technology AB 405 000 kr Avslutat 2013-05601
Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet Klimator AB 1 845 479 kr Avslutat 2016-02585
Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon Trafikverket 1 251 091 kr Avslutat 2016-02534
Learning Fleet Volvo Technology AB 3 921 302 kr Avslutat 2012-04631
BADA - Big Automotive Data Analytics Volvo Personvagnar Aktiebolag 782 400 kr Avslutat 2014-03972
Open Transport Effectiveness Service Platform Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2010-02092
Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 370 808 kr Avslutat 2013-02629
Distribuerad reglering av fordonståg II Scania CV Aktiebolag 1 050 320 kr Avslutat 2012-03666
iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 11 851 647 kr Avslutat 2015-02330
Road Status Information (RSI) - demonstrator Klimator AB 5 961 000 kr Avslutat 2013-04708
ETTE - Tekniska möjliggörare för effektiva transporter Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 209 075 kr Avslutat 2010-01343
Data-driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) Scania CV Aktiebolag 6 150 533 kr Avslutat 2013-05624
Born to Drive Combitech Aktiebolag 10 539 235 kr Avslutat 2015-04885
Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system Volvo Technology AB 1 425 000 kr Avslutat 2011-01803
SET Säkra Effektiva Transporter Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2009-01437
Distribuerad reglering av fordonståg Scania CV Aktiebolag 8 098 301 kr Avslutat 2009-01424
EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid Volvo Technology AB 2 750 000 kr Avslutat 2014-01381
HCT Typfordonskombinationer Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2015-02327
IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd Scania CV Aktiebolag 11 577 361 kr Avslutat 2012-03665
VETT5:2 Volvo Technology AB 2 500 000 kr Avslutat 2012-03657
Elektrisk bergtäkt: Förstudie Volvo Construction Equipment AB 900 000 kr Avslutat 2013-05593
Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Volvo Construction Equipment AB 3 000 000 kr Avslutat 2013-02655
AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 189 453 kr Avslutat 2015-00611
SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II Volvo Personvagnar Aktiebolag 18 788 500 kr Avslutat 2009-01722
Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Volvo Construction Equipment AB 3 240 000 kr Avslutat 2011-04436
Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Nätverket för Transporter och Miljön 364 553 kr Avslutat 2014-06264
Pre-study: Real-time video streaming over VANETs for increased road traffic efficiency and safety Volvo Technology AB 136 000 kr Avslutat 2012-04633
DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik Scania CV Aktiebolag 13 672 241 kr Avslutat 2014-03942
Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2008-04102
Energieffektiv Navigation för tung trafik Scania CV Aktiebolag 2 537 375 kr Avslutat 2010-01340
DEPEND - Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Scania CV Aktiebolag 4 700 000 kr Avslutat 2010-01327
Duo Trailer Schenker AB 2 780 000 kr Avslutat 2010-02849
Effektiva och integrerade transportprocesser Odette Sweden AB 3 485 000 kr Avslutat 2009-04132
Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 300 000 kr Avslutat 2016-02592
PayPer Volvo Technology AB 3 000 000 kr Avslutat 2012-03592
Off-peak citydistribution, Tillägssansökan KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 740 681 kr Avslutat 2015-02338
In4Uptime Volvo Technology AB 4 259 836 kr Avslutat 2013-05545
Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2 Volvo Technology AB 1 575 000 kr Avslutat 2013-02638
REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 164 528 kr Avslutat 2014-03946
Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 440 000 kr Avslutat 2014-06250
Tystare transporter för effektivare distribution Volvo Technology AB 4 000 000 kr Avslutat 2011-01805
Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2 Klimator AB 5 891 100 kr Avslutat 2010-02855

Delprogrammet Hållbar produktion

Delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion. 

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Integrated analytics for advanced machinery KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 499 998 kr Pågående 2018-05033
Optimerad hybridfogning för lättviktslösningar - BONDLIGHT Swerim AB 2 800 000 kr Pågående 2018-05023
Digitaliserad produktionsberedning för induktionshärdning RISE IVF AB 4 000 000 kr Pågående 2018-05021
ImpThin - Implementeringsstudie för tunnfilmsförbehandlingar RISE IVF AB 6 400 000 kr Pågående 2018-05042
SANDT - Oförstörande provning av SAndformar Swerea SWECAST AB 3 400 000 kr Pågående 2018-05022
VIVA - the Virtual Vehicle Assembler CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 600 000 kr Pågående 2018-05026
DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 000 000 kr Pågående 2018-05039
PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik RISE IVF AB 4 600 000 kr Pågående 2016-03374
Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool RISE IVF AB 7 400 000 kr Pågående 2016-03345
MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion Swerim AB 6 032 000 kr Pågående 2015-06902
Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 652 000 kr Pågående 2015-06887
Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 830 000 kr Pågående 2017-03057
Friktionskontroll genom ytstrukturering - FriText KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 077 000 kr Pågående 2017-05540
Inverkan av korrosion och krypning på utmattning av värmebeständiga material till avgaskomponenter Scania CV Aktiebolag 5 100 000 kr Pågående 2018-04019
Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet och informationsdelning i försörjningskedjor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 680 000 kr Pågående 2018-02695
Robust formsprutning av fordonskomponenter med låg miljöpåverkan Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 208 740 kr Pågående 2018-02689
VISP - Värde och flexibilitetsInverkansanalyS för hållbar Produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 800 000 kr Pågående 2018-02692
Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI) Swerim AB 500 000 kr Pågående 2017-05541
En simuleringsbaserad för guide för prediktion av skärbarhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 550 000 kr Pågående 2016-05397
Användarstyrd processdesign för stål med extrema egenskaper (ExtremeSteels) Luleå tekniska universitet 4 160 000 kr Pågående 2017-05531
Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter (ROKOST) Swerim AB 3 486 000 kr Pågående 2017-05529
Förbättrad utmattningslivslängd för cylinderhuvuden Scania CV Aktiebolag 3 500 000 kr Pågående 2017-05491
Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK 4 600 000 kr Pågående 2016-03371
Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight) Volvo Construction Equipment AB 4 745 000 kr Pågående 2016-03363
Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning RISE IVF AB 4 325 800 kr Pågående 2016-03324
Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter RISE IVF AB 6 118 000 kr Pågående 2015-06897
Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF) Swerea IVF AB 4 565 000 kr Pågående 2015-03723
Virtual Verification of Human Robot Collaboration CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 400 000 kr Pågående 2015-03719
FIQA VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 7 235 000 kr Pågående 2015-03706
Sustainable motions - SmoothIT CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 900 000 kr Pågående 2017-03078
LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium Swerim AB 4 410 000 kr Pågående 2016-05464
Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP RISE SICOMP AB 6 300 000 kr Pågående 2016-05417
Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas RISE IVF AB 4 553 000 kr Pågående 2016-05398
Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles Swerea IVF AB 1 750 000 kr Pågående 2017-03056
Nytt kvalitetssystem för integrerad processtyrning för svetsade konstruktioner (Q-IN-MAN) Swerim AB 3 600 000 kr Pågående 2017-05533
Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper Swerea SWECAST AB 2 400 000 kr Pågående 2017-05530
Rationell tillverkning av sandwichsturkturer för energieffektiva persontransporter Swerea SICOMP AB 6 651 500 kr Pågående 2017-03083
HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning Swerim AB 2 800 000 kr Pågående 2017-03062
Packaging Optimisation Principles for CO2 and Cost Efficient Supply Chains Lunds universitet 2 943 200 kr Pågående 2018-02693
Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem - DIP Swerea IVF AB 5 000 000 kr Pågående 2018-02698
ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall Swerea IVF AB 3 749 000 kr Pågående 2016-05418
Kompetensinventering digitalisering i SMF Swerea IVF AB 500 000 kr Pågående 2017-05203
Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 565 000 kr Pågående 2015-06889
SIVPRO2 - Optisk kontroll av form i produktion: Industriell demonstrator Luleå tekniska universitet 5 303 000 kr Pågående 2017-03072
Paintshop Energy Efficiency SAAB Automobile Aktiebolag 3 659 700 kr Avslutat 2009-02832
Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem Kungliga tekniska högskolan 6 000 000 kr Avslutat 2009-01587
Virtuell verifiering från formning till sammansatt detalj CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 000 000 kr Avslutat 2009-00288
Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2010-01333
Electromagnetic pulse power - Innovative and ´green´ production technology Svensk Verktygsteknik AB 970 000 kr Avslutat 2009-02844
Viktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet - WIQ Volvo Construction Equipment AB 5 500 000 kr Avslutat 2009-04719
Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 175 501 kr Avslutat 2009-01599
Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 443 930 kr Avslutat 2009-01584
Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 7 200 000 kr Avslutat 2009-01594
Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr Avslutat 2010-02814
Svartoxidering SWEREA MEFOS AB 4 275 000 kr Avslutat 2009-00991
Prediction of die conditions in press hardening Luleå tekniska universitet 4 098 000 kr Avslutat 2014-03937
New Pretreatment Swerea IVF AB 4 051 000 kr Avslutat 2009-01579
RIKTVBC Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr Avslutat 2009-01567
Green Production Systems Mälardalens högskola 2 750 000 kr Avslutat 2009-00975
Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 800 000 kr Avslutat 2016-03360
Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02510
Produktionsklusterkonferens Swerea IVF AB 400 000 kr Avslutat 2012-00065
Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Gestamp HardTech Aktiebolag 1 741 789 kr Avslutat 2010-00753
Simulering av återfjädring i samband med plåtformning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 695 000 kr Avslutat 2010-01085
Processimulering av presshärdning - Värmeöverföring och friktion i glidande kontakter (PROCSIM 3) Luleå tekniska universitet 2 380 517 kr Avslutat 2008-04077
StiRoLight - Friction Stir Welding with Robot for Light Weight Vehicle Design Högskolan Väst 6 330 000 kr Avslutat 2009-00968
En optimal verktygsyta för aktiva kallarbetsverktyg Swerea IVF AB 9 000 000 kr Avslutat 2009-00959
Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02506
Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02503
3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2012-02491
Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02488
PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2016-03399
ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot Swerea IVF AB 3 400 000 kr Avslutat 2015-03722
Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 375 000 kr Avslutat 2015-03707
Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 531 000 kr Avslutat 2014-06236
QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband Swerea KIMAB AB 4 000 000 kr Avslutat 2014-03949
FALS-Falsning Av LättviktsStrukturer Swerea IVF AB 6 650 000 kr Avslutat 2014-03929
MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 722 224 kr Avslutat 2014-01413
Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 241 700 kr Avslutat 2014-01360
Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller Swerea KIMAB AB 3 400 000 kr Avslutat 2013-05623
Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit) Swerea IVF AB 4 510 000 kr Avslutat 2013-05600
Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie Högskolan i Halmstad 500 000 kr Avslutat 2013-05028
Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2013-04713
Effektiv framtagning av strukturella kompositer för mellanstora volymer Klippan Safety AB 1 527 500 kr Avslutat 2013-04712
Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 593 000 kr Avslutat 2013-02416
ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall Swerea IVF AB 3 950 000 kr Avslutat 2013-01276
Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2013-01272
CROMM - Creation of Muscle Manikin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 200 000 kr Avslutat 2012-04584
Robust Polering av miljöbefrämjande lacker och deras beroende till substratet för lätta material i fordonsindustri Volvo Personvagnar Aktiebolag 510 000 kr Avslutat 2012-03672
Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02514
FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA) Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02492
Hybridfogning av ultrahöghållfasta stål till aluminium med Friction Stir Welding Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02479
Analyser för robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - HotForm Swerea KIMAB AB 3 957 000 kr Avslutat 2012-02173
Utveckling av kalibrerprocess för alkolås SenseAir AB 3 768 500 kr Avslutat 2012-02153
The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 3 900 000 kr Avslutat 2012-02148
Uthållig produktion av framtida motorkomponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr Avslutat 2012-00933
FFI Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 9 400 000 kr Avslutat 2011-04445
Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv Lunds universitet 2 436 000 kr Avslutat 2011-03677
Paintshop Energy Efficiency Högskolan Väst 1 800 000 kr Avslutat 2011-03667
Lätta högpresterande svetsade strukturer - LIGHTSTRUCT KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 000 000 kr Avslutat 2011-03620
Lean & Green Production Navigator - step 2 Volvo Technology AB 6 150 000 kr Avslutat 2011-01107
Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét Luleå tekniska universitet 4 270 000 kr Avslutat 2010-02851
Lean & Green Production Navigator - step 1 Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2010-01338
PADOK - Study Visit to India 2016 Högskolan i Halmstad 170 000 kr Avslutat 2016-03583
FFI-projektkurs Swerea IVF AB 167 000 kr Avslutat 2015-06861
Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-06849
SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan Swerea IVF AB 6 000 000 kr Avslutat 2015-03730
FFI Skärteknisk Utbildning 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 700 000 kr Avslutat 2014-03908
Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 730 000 kr Avslutat 2014-01408
Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 750 000 kr Avslutat 2013-05626
Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod) Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 400 000 kr Avslutat 2013-04726
Automatiserad Processkontroll BIW (AProC) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr Avslutat 2013-04706
Förband med Floatglas (FF) Swerea IVF AB 3 575 000 kr Avslutat 2013-04691
Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning VBN Components AB 3 304 000 kr Avslutat 2013-04686
GAIS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 275 309 kr Avslutat 2013-02648
Gjutning och smidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet Swerea IVF AB 750 000 kr Avslutat 2012-04606
FFI COMPIT - Maskinbearbetningssystems kapabilitet och prestanda höjande teknologier KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 620 000 kr Avslutat 2012-03684
Reducing maintenance-related waste Mälardalens högskola 4 700 777 kr Avslutat 2012-03660
Styrning av distorsioner vid lasersvetsning av ultrahöghållfasta stål (LaserLight) Swerea KIMAB AB 7 400 000 kr Avslutat 2012-03656
Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 995 232 kr Avslutat 2012-02175
Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter - ALKOMP Swerea IVF AB 3 543 000 kr Avslutat 2012-02168
Skyddande ytskikt för varmformade produkter SWEREA MEFOS AB 3 862 000 kr Avslutat 2011-03669
PERU-Plasmabehandling för effektiv rutlimning Swerea IVF AB 2 150 000 kr Avslutat 2011-03627
FFI Informationssystemarkitektur för liner KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 600 000 kr Avslutat 2011-01792
Lean Exterior Brazing -II (LEX-B) Swerea KIMAB AB 2 850 000 kr Avslutat 2011-01785
ROBUHYB Luleå tekniska universitet 1 400 000 kr Avslutat 2011-01782
Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg I CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 300 000 kr Avslutat 2010-02832
Ultra high strength and ultra clean steel for light weight fasteners Swerea KIMAB AB 1 400 000 kr Avslutat 2010-02831
SIMET Geometrisk mät- och kontrollberedning Kungliga tekniska högskolan 3 851 520 kr Avslutat 2009-02840
Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02520
Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2012-02515
Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02513
Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02499
Holistisk Simulering Optimering för Hållbar och Lönsam Produktion Högskolan i Skövde 9 500 000 kr Avslutat 2009-01592
Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III Luleå tekniska universitet 3 383 739 kr Avslutat 2015-03708
Lean Automation Development Mälardalens högskola 3 300 000 kr Avslutat 2012-03679
Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-05477
Optimerade material för robust beabetning - fas 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr Avslutat 2009-00997
Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02508
Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2012-02500
FFI Hållbar framtagning av kuggtransmissioner Kungliga tekniska högskolan 11 150 000 kr Avslutat 2009-04206
ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-03728
FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 294 728 kr Avslutat 2015-03721
PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-03716
Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR) Swerea KIMAB AB 5 450 000 kr Avslutat 2013-05594
ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD) Swerea KIMAB AB 3 300 000 kr Avslutat 2013-04696
PLUGG - Stansnitning av icke kompatibla material Swerea IVF AB 5 000 000 kr Avslutat 2013-02624
Nanobaserade verktygsytor för plåtpressning av borstålskomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02494
´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material. Swerea IVF AB 10 330 000 kr Avslutat 2012-02171
Robotbaserad in-line mätning - InRob CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 000 000 kr Avslutat 2010-02858
Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige Swerea SICOMP AB 493 750 kr Avslutat 2017-03077
International Production and Japan, a state of the art study Högskolan i Halmstad 195 000 kr Avslutat 2017-05230
Miljövänliga och energieffektiva fabriker Swerea IVF AB 6 600 000 kr Avslutat 2009-00315
Automatisk Banplanering och Linebalansering STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 4 950 000 kr Avslutat 2009-00326
Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 700 000 kr Avslutat 2009-00317
Den virtuella målerifabriken STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 15 000 000 kr Avslutat 2009-00278
FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 750 000 kr Avslutat 2014-06258
QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering Swerea IVF AB 3 000 000 kr Avslutat 2014-06247
Ultrahöghållfasta stållaminat Gestamp HardTech Aktiebolag 4 070 000 kr Avslutat 2013-02635
Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion Swerea IVF AB 5 895 000 kr Avslutat 2012-04600
ToMM Linköpings universitet 4 350 000 kr Avslutat 2012-03685
Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 925 900 kr Avslutat 2012-03674
Förstudie - Focus on Hygien - Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02169
OptiFastening II optimerad montering av lättvikts skruvförband Swerea IVF AB 4 000 000 kr Avslutat 2011-01147
Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 500 000 kr Avslutat 2010-01346
Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02512
sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2012-02497
Resurssnål och Innovativ Transmissionskomponent Tillverkning Kungliga tekniska högskolan 2 285 760 kr Avslutat 2010-02847
IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen Swerea KIMAB AB 1 720 000 kr Avslutat 2009-04797
Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende Scania CV Aktiebolag 4 085 000 kr Avslutat 2015-06908
FFI Robust maskinbearbetning Kungliga tekniska högskolan 10 087 500 kr Avslutat 2009-02842
FACECAR-(Flexible assembly for Considerable Environmental inprovements of CAR`s) Linköpings universitet 5 100 000 kr Avslutat 2009-02814
Optimerad montering av lättvikts skruvförband - OptiFastening Swerea IVF AB 4 000 000 kr Avslutat 2009-00299
Digital factory building blocks Kungliga tekniska högskolan 7 500 000 kr Avslutat 2009-00996
NitroVBC Swerea IVF AB 3 550 000 kr Avslutat 2009-02838
Formelementbaserad operationsberedning Kungliga tekniska högskolan 9 600 000 kr Avslutat 2009-00998
Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 630 000 kr Avslutat 2009-02725
Punktsvetsning för lättviktskonstruktioner (Spot Light) Swerea KIMAB AB 12 100 000 kr Avslutat 2009-01585

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Delprogrammet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
MIMO-PAD Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 322 950 kr Pågående 2018-05000
SHARPEN - Skalbara högautomatiserade fordon med robust perception Volvo Technology AB 13 700 000 kr Pågående 2018-05001
Höft- och ryggskadepredikteringsmodeller för kvinnor och män i varierande sittställningar i framtida Autoliv Development Aktiebolag 6 128 100 kr Pågående 2018-04998
Scale-up: Crowdsourcing för storskalig utvärdering av externa gränssnitt på automatiserade fordon RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04999
Högintegritetssystem för att säkra säkerheten för automatiserade körsystem Volvo Technology AB 5 850 000 kr Pågående 2018-02708
Sensoregenskaper for inomhustestning och stadsmiljö (SPICE) ASTAZERO AB 1 445 500 kr Pågående 2017-03025
COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 19 944 000 kr Pågående 2015-04849
HARMONISE - Safe interaction with different levels of automation Volvo Technology AB 5 022 000 kr Pågående 2016-04263
Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 494 000 kr Pågående 2016-04239
Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 956 000 kr Pågående 2017-05516
Identifiering och prediktering av skador med långtidskonsekvenser Autoliv Development Aktiebolag 5 467 420 kr Pågående 2017-03070
CompMethGlass-II CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 522 000 kr Pågående 2017-03049
Automatisering av stadsbussar busståg, hållplatsdockning och depåprocesser Volvo Bussar Aktiebolag 11 200 000 kr Pågående 2017-03033
ARCHER - Arkitektur och Säkerhet för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 11 616 000 kr Pågående 2014-06260
Säkerhetsmarginaler i komplexa traffikmiljöer Zenuity AB 4 266 000 kr Pågående 2016-02559
iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon. Scania CV Aktiebolag 17 603 500 kr Pågående 2016-02547
Passagerarsäkerhetsutvärdering i framtida bilar Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 605 000 kr Pågående 2017-01945
Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 880 000 kr Pågående 2018-01929
Hardware For Next generation Millimeter Wave Automotive Radar Sensor GAPWAVES AB 18 653 600 kr Pågående 2018-02707
Stabilitet och regulatorstrukturer för självkörande fordon Linköpings universitet 3 685 500 kr Pågående 2017-01957
Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon Haldex Aktiebolag 8 133 000 kr Pågående 2016-02538
Utveckling av implementerbara skade kriterier för ryggrad, bröst och huvud för human modeller Autoliv Development Aktiebolag 6 452 590 kr Pågående 2015-04864
Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE) Volvo Personvagnar Aktiebolag 16 761 100 kr Pågående 2015-04863
Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system Zenuity AB 5 200 000 kr Pågående 2014-05621
Automatiskt bedömning av autonoma fordoners korrekthet - Auto-CAV Zenuity AB 5 000 000 kr Pågående 2017-05519
Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 13 975 787 kr Pågående 2016-05413
ESPLANADE - Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE RISE Research Institutes of Sweden AB 15 629 000 kr Pågående 2016-04268
Målföljning och djup maskininlärning för trajektorieskattning med tillämpning mot noggranna referenssystem Zenuity AB 4 999 000 kr Pågående 2017-05521
Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 875 000 kr Pågående 2017-05517
CAE methodology for vehicle snow packing and sensor availability for active safety and autonomous ve Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 892 000 kr Pågående 2017-03029
Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 899 250 kr Pågående 2016-02493
ASP - Autopilot Site to Plant Volvo Technology AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01944
iQDeep - Maskininlärning för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 12 858 930 kr Pågående 2018-02700
Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 4 587 677 kr Pågående 2016-04233
Sensorbaserad väglutningsestimering Scania CV Aktiebolag 942 000 kr Avslutat 2009-03594
HMI för aktiv säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag 1 232 000 kr Avslutat 2010-01140
Krocksäkerhet för nya drivlinjeteknologier Volvo Technology AB 2 050 000 kr Avslutat 2009-01617
Transportsäkerhet - År 1 Volvo Technology AB 651 684 kr Avslutat 2009-01603
Reversible Låsande Låstunga CLT-R Autoliv Sverige Aktiebolag 2 038 160 kr Avslutat 2009-01051
Säkerhet för baksätet Autoliv Development Aktiebolag 7 220 325 kr Avslutat 2009-01458
Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock SAAB Automobile Aktiebolag 0 kr Avslutat 2011-01141
FFI DROWSY DRIVER Volvo Technology AB 2 630 000 kr Avslutat 2009-04735
Automatisering av fordon Volvo Construction Equipment AB 2 100 000 kr Avslutat 2009-00104
Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning Scania CV Aktiebolag 910 000 kr Avslutat 2008-04090
Expanderbar A-Pillar Fas 2 Autoliv Development Aktiebolag 1 308 930 kr Avslutat 2009-00113
Stereokamera i aktiva säkerhetssystem Autoliv Electronics Aktiebolag 11 783 400 kr Avslutat 2009-00078
Safe Integrated Driver-Vehicle Interface Volvo Technology AB 4 657 750 kr Avslutat 2009-03249
Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata SAAB Automobile Aktiebolag 5 358 080 kr Avslutat 2009-02780
Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet Autoliv Electronics Aktiebolag 9 701 086 kr Avslutat 2009-01102
SEVS - Safe, Electrical, hybrid novel VehicleS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 732 750 kr Avslutat 2009-03138
Nästa generations avstånddssensorer för tunga fordon Scania CV Aktiebolag 6 162 354 kr Avslutat 2009-00508
MCB teknologi Nackskade forskning för frontala kollisioner Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 723 660 kr Avslutat 2009-00424
Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie Scania CV Aktiebolag 3 186 151 kr Avslutat 2009-01460
Användarinformation och interaktion - USI Volvo Personvagnar Aktiebolag 16 201 554 kr Avslutat 2009-01441
Robust optimering och Multidisciplinär optimering av fordons strukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 952 015 kr Avslutat 2009-00314
UN-EYE Avidentifiering av Eyetracker video Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 045 890 kr Avslutat 2009-00088
Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 507 117 kr Avslutat 2009-00086
SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar Volvo Technology AB 800 000 kr Avslutat 2009-00077
Detektion av förarens sömnighet och distraktion genom sensorfusion (D4SF) Autoliv Development Aktiebolag 4 122 000 kr Avslutat 2009-00047
Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd Autoliv Development Aktiebolag 4 200 000 kr Avslutat 2010-00764
Methods for Testing Handover between Automation and Driver (MOTHAD) Uppsala universitet 0 kr Avslutat 2014-06259
Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet. Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 644 000 kr Avslutat 2009-00087
Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet Volvo Technology AB 2 600 000 kr Avslutat 2009-00079
Verifieringsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 258 490 kr Avslutat 2008-04110
Automatiserad och modellbaserad verifiering och validering av funktionell säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag 0 kr Avslutat 2010-02848
Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA) Volvo Technology AB 12 735 000 kr Avslutat 2009-02766
Avancerade testmetoder riktade mot det autonoma transportsystemet (ATLAS) ASTAZERO AB 0 kr Avslutat 2016-05423
Fotgängarvänlig bil - Säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 901 547 kr Avslutat 2009-01873
Spray 2 ASTAZERO AB 1 480 200 kr Avslutat 2015-04837
Robust och Multidisciplinär Design Optimering av Fordonsstrukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 660 116 kr Avslutat 2014-01340
Stabilitetsreglering efter en kollision Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 600 000 kr Avslutat 2011-03631
Balancing Active and Passive Safety Autoliv Development Aktiebolag 2 278 275 kr Avslutat 2011-01146
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2b ASTAZERO AB 11 988 993 kr Avslutat 2015-06899
En förstudie kring hur kognitiv robotik kan skapar nya dimensioner för MMI i bilar VIKTORIA SWEDISH ICT AB 497 500 kr Avslutat 2011-03675
Automatiserad och model-baserad verifiering och validering av funktionell säkerhet, del 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 0 kr Avslutat 2011-03580
Fordonspositionering och ruttprediktion Volvo Personvagnar Aktiebolag 12 309 631 kr Avslutat 2013-01304
Safe Speech by Knowledge Talkamatic AB 2 442 980 kr Avslutat 2012-00941
Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av en metod för att koppla ihop information från multipla datatyper Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 426 312 kr Avslutat 2013-04680
Safety Risk Management for Freight Fleets Volvo Technology AB 1 394 000 kr Avslutat 2013-04633
Fältprov av skyddssystem för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Autoliv Development Aktiebolag 1 090 000 kr Avslutat 2010-01176
Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem - del 2 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 276 163 kr Avslutat 2012-00046
Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare provmetoder och utvärdering Autoliv Development Aktiebolag 2 535 611 kr Avslutat 2010-02859
DICOUNT Volvo Technology AB 1 000 000 kr Avslutat 2010-02852
AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 754 374 kr Avslutat 2015-00612
Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten Volvo Construction Equipment AB 3 628 000 kr Avslutat 2011-01813
Styrsystem med aktiv säkerhet i tung fordon Scania CV Aktiebolag 1 250 000 kr Avslutat 2010-02097
Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 665 000 kr Avslutat 2014-01411
Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2 VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 4 899 500 kr Avslutat 2015-04817
Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon VERIDICT AB 520 000 kr Avslutat 2014-05576
Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan Autoliv Development Aktiebolag 1 631 200 kr Avslutat 2013-02643
A-Drive Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 325 200 kr Avslutat 2012-04557
Branddetektion & brandlarm i tunga fordon forskning samt utveckling av standard och riktlinjer SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 890 000 kr Avslutat 2013-01302
Improved injury prediction using HBM, step 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 925 000 kr Avslutat 2013-01287
Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles Volvo Lastvagnar Aktiebolag 6 292 500 kr Avslutat 2012-00938
COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Volvo Technology AB 500 000 kr Avslutat 2012-01677
Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2 Autoliv Development Aktiebolag 186 750 kr Avslutat 2011-03660
Räddningskedjan: Utformning av räddningstjänststrategi baserad på E-fordons riskfaktorer Autoliv Development Aktiebolag 4 962 750 kr Avslutat 2012-00032
Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 028 000 kr Avslutat 2011-04459
Driver sömnighet detektering i reala körsituationer, en förstudie CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr Avslutat 2014-06235
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2 ASTAZERO AB 18 547 787 kr Avslutat 2014-06229
SICS - Safe Interaction, Connectivity and State v2 Volvo Technology AB 7 949 571 kr Avslutat 2012-04634
Rorsman 2 Timars Svets och Smide Aktiebolag 0 kr Avslutat 2012-04623
Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner Volvo Technology AB 21 050 000 kr Avslutat 2011-01819
SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon Mecel Aktiebolag 3 545 000 kr Avslutat 2011-01818
iQDrive - vägen mot autonoma fordon Scania CV Aktiebolag 18 669 787 kr Avslutat 2010-01161
Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon Volvo Technology AB 1 450 000 kr Avslutat 2010-02136
Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2 E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 2 700 464 kr Avslutat 2015-04812
Spray1 ASTAZERO AB 377 000 kr Avslutat 2014-05601
Automationen Randvillkor (ARV) - 2015 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 933 823 kr Avslutat 2014-05578
Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME) Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 610 881 kr Avslutat 2014-01373
Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata-Del 2 Umeå universitet 7 535 778 kr Avslutat 2011-03679
Gränser för förartrygghet i korsningar (DCBIN) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 495 490 kr Avslutat 2011-03656
Förbättrad stabilitet och manövrebarhet för fordon med elektrisk drivlina E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 656 700 kr Avslutat 2011-03651
HMI för aktiv säkerhet del 2 Autoliv Development Aktiebolag 3 778 000 kr Avslutat 2011-03640
EyesOnRoad - an anti-distraction Field Operational Test Autoliv Development Aktiebolag 6 179 000 kr Avslutat 2013-01303
Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet förstudie av transportföretag och dess organisation Volvo Technology AB 480 000 kr Avslutat 2012-00932
AstaZeroSim - Simulering av AstaZero SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 097 200 kr Avslutat 2013-04715
Filtering Techniques for Sensor Fusion Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 936 825 kr Avslutat 2010-01154
Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar Aktiebolag 30 687 870 kr Avslutat 2010-01148
iQMatic - finansiering av sista året Scania CV Aktiebolag 8 692 757 kr Avslutat 2013-03964
Integrated Breath Alcohol Sensor System (iBASS) Autoliv Development Aktiebolag 9 100 000 kr Avslutat 2013-02639
Vehicle Driver Monitoring, VDM. Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 763 963 kr Avslutat 2012-04603
Flexibel och Adaptiv Förarinformation Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 902 325 kr Avslutat 2009-00073
Non Hit Car & Truck 2014-2015 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 604 377 kr Avslutat 2012-03680
Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1 ASTAZERO AB 7 500 000 kr Avslutat 2014-01397
Methods for Designing Future Autonomous Systems (MODAS) Scania CV Aktiebolag 5 824 000 kr Avslutat 2012-03678
Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 950 000 kr Avslutat 2012-03673
Säkerhet för baksätet fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 283 000 kr Avslutat 2012-03668
Digital backspegelersättare på lastbilar för bättre säkerhet Stoneridge Electronics AB 7 238 500 kr Avslutat 2014-05639
RIVER - Reduced dIstraction via Voice intERaction Volvo Technology AB 950 008 kr Avslutat 2014-05595
Automatiseringens randvillkor år 2 - 5 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr Avslutat 2013-05620
Analysis Framework for Safety Systems and Services Aktiebolaget Volvo 3 102 158 kr Avslutat 2013-01306
Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter Scania CV Aktiebolag 323 815 kr Avslutat 2014-03950
Utvärdering av verkliga sidokollisioner som grund till CAE utveckling för prediktering av sidokollis Autoliv Development Aktiebolag 4 547 141 kr Avslutat 2012-01670
Human modell med aktiva muskler och detlajerat huvud - för prediktering av nack- och hjärnskador Autoliv Development Aktiebolag 4 440 000 kr Avslutat 2013-04704
Life On Board Kongsberg Automotive AB 4 083 998 kr Avslutat 2012-04617
Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3 Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 092 125 kr Avslutat 2014-03931
SEVS 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2011-01149
Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv Autoliv Development Aktiebolag 4 612 500 kr Avslutat 2010-02846
Aktiv human modell för prediktering av mänsklig rörelse, ste Autoliv Development Aktiebolag 6 789 750 kr Avslutat 2010-02860

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Delprogrammet har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Lastbilsarkitektur för funktionalitet i molnet (TrAF-Cloud) Volvo Technology AB 16 901 003 kr Pågående 2018-05010
CyReV (fas1) - Datasäkerhet för fordonssystem i en föränderlig miljö Volvo Technology AB 11 702 166 kr Pågående 2018-05013
En co-simuleringsmiljö för körsimulering av oskyddade trafikanters interaktion med självkörande fordon Statens väg- och transportforskningsinstitut 500 000 kr Pågående 2018-05016
Intention Recognition i Realtid för Automotive 3D situation awareness (IRRA) Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 954 696 kr Pågående 2018-05012
VeriSpec - Strukturerad specifikation och automatisk verifiering för funktionssäkra fordon Mälardalens högskola 11 200 000 kr Pågående 2013-01299
SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions RISE SICS AB 4 811 520 kr Pågående 2015-04816
En ny generation algoritmer för modern drivlinereglering Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 209 250 kr Pågående 2017-05506
Virtuell elektrisk drivlina Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 135 580 kr Pågående 2017-05505
Chronos steg 2 ASTAZERO AB 19 027 000 kr Pågående 2017-05501
Design av knapptryckningsljud, (DOSS) Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 189 000 kr Pågående 2017-03063
Virtuell Motor Kalibrerning (VirCal) Aktiebolaget Volvo Penta 6 924 000 kr Pågående 2016-05492
AVerT - Automated Verification and Testing Scania CV Aktiebolag 6 435 238 kr Pågående 2018-02727
Systemarkitektur för lärande machiner (SALM) Luleå tekniska universitet 3 500 000 kr Pågående 2017-01958
EMISYS Volvo Technology AB 4 116 421 kr Pågående 2018-02729
SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 806 000 kr Pågående 2017-05504
DRAMA - Föraraktivitetsmappning RISE Research Institutes of Sweden AB 4 850 000 kr Pågående 2017-05503
Streetsmart Scania CV Aktiebolag 1 384 000 kr Pågående 2017-05499
Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 973 000 kr Pågående 2014-01359
TIC - Tillit till intelligenta bilar Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 142 500 kr Pågående 2017-03058
ECRA - Ethernet-kommunikation för realtidstillämpningar i fordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 920 654 kr Pågående 2015-06876
Simulering och design av integrerad fordons antenner- SDIVA Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 900 000 kr Pågående 2014-01403
Simuleringsscenarier Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 369 750 kr Pågående 2016-05495
Next Generation Electrical Architecture step 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 095 000 kr Pågående 2015-04881
Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 738 800 kr Pågående 2013-04646
SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER) Volvo Technology AB 3 734 500 kr Pågående 2016-04238
Nätverks-RTK Positionering för Automatiserad Körning (NPAD) RISE Research Institutes of Sweden AB 13 309 841 kr Pågående 2017-05498
Ljudinteraktion i intelligenta bilar Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 961 119 kr Pågående 2018-02730
Perceptron Volvo Technology AB 13 739 551 kr Pågående 2017-01942
Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 384 000 kr Pågående 2017-01946
Data Driven Användarupplevelse - DDUX Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 154 500 kr Pågående 2018-05017
DESTINE: Utveckling av förutsägbar mjukvara för fordonssystem genom att använda Time Sensitive Networking Mälardalens högskola 6 709 606 kr Pågående 2018-02728
Öppet innovationslabb RISE Research Institutes of Sweden AB 10 457 500 kr Pågående 2016-05497
FROST: FörbrukningsReduktion - Optimal Strategi och verkTygslåda Scania CV Aktiebolag 6 500 000 kr Pågående 2016-05380
Simulering och verifiering av trådlösa teknologier (SIVERT) Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 699 000 kr Pågående 2017-05502
Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 900 000 kr Pågående 2015-04893
DEDICATE Volvo Technology AB 4 240 000 kr Avslutat 2009-04159
Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 142 000 kr Avslutat 2009-00091
Manganfosfatering för förbättrad kontaktutmattning Scania CV Aktiebolag 5 140 000 kr Avslutat 2009-01440
Våta kopplingars livslängd BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB 4 028 000 kr Avslutat 2009-00303
Auralisering i bilkupé VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 0 kr Avslutat 2009-00385
Öppen innovationsplattform, fältförsök SAAB Automobile Aktiebolag 783 250 kr Avslutat 2010-02110
Configuration Rule Management Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 700 000 kr Avslutat 2009-00323
DEDICATE Volvo Technology AB 2 120 000 kr Avslutat 2009-00260
Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen Volvo Technology AB 2 000 000 kr Avslutat 2008-04116
Förbättrade prestanda hos bromsskivor Scania CV Aktiebolag 2 880 000 kr Avslutat 2009-01449
El-arkitektur för framtida elhybridfordon Volvo Technology AB 5 228 742 kr Avslutat 2009-01439
Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur SAAB Automobile Aktiebolag 708 554 kr Avslutat 2009-04829
Utvärdering av dynamiska prestanda för kortfiberkompositer Epsilon Utvecklingscentrum Väst AB 242 500 kr Avslutat 2009-04827
Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta SAAB Automobile Aktiebolag 1 199 310 kr Avslutat 2009-00264
Pre-DFEA2020 and Pre-MOZART II VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 700 000 kr Avslutat 2009-00049
Tekniköverföring : från teknisk FoU till kundnytta Luleå tekniska universitet 230 000 kr Avslutat 2011-04133
Gemensam produktmodell för krav- hantering och modell- baserad utveckling Scania CV Aktiebolag 1 000 000 kr Avslutat 2008-04068
Modellering av brottkriterium i presshärdade fordonskomponenter baserat på mikrostrukturberäkningar Luleå tekniska universitet 3 316 000 kr Avslutat 2009-04597
Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar Scania CV Aktiebolag 2 918 825 kr Avslutat 2009-04145
Reducering av ledtid för virtuell provning inom fordonsindustrin Altair Engineering AB 2 160 000 kr Avslutat 2009-01052
TermoElektrisk Generator för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie. Scania CV Aktiebolag 1 800 000 kr Avslutat 2009-01428
Optimerad framkomlighet för tunga terränggående fordon Volvo Construction Equipment AB 4 500 000 kr Avslutat 2009-00298
XEVCO - X-ing Elkraft & Vagnselektronik COmpetens Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 000 000 kr Avslutat 2009-04836
Metod- och verktygsutveckling för HMI - METOHMI_C Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 299 691 kr Avslutat 2009-04835
Virtuella sensorer för gasflöden i tunga dieselmotorer Scania CV Aktiebolag 1 530 000 kr Avslutat 2008-04096
Metoder för utveckling av E/E systemarkitekturer i tidiga faser Scania CV Aktiebolag 1 207 500 kr Avslutat 2008-04079
Development of materials for high temperature exhaust applications in heavy truck engines Scania CV Aktiebolag 4 247 563 kr Avslutat 2009-01433
Leverantörsstruktur för lättare fordon SAAB Automobile Aktiebolag 4 972 018 kr Avslutat 2010-02113
Optimisation of the contact surface and material choice of exhaust valve seat inserts and valve head Scania CV Aktiebolag 3 000 000 kr Avslutat 2009-01208
Krockstrukturer anpassade för lätta fordon for att minska G-krafter vid krock med tyngre fordon STIFTELSEN IMIT 275 000 kr Avslutat 2013-04699
Förbättrad fjäderprestanda - Mekaniska fjädrar av amorft stål Öhlins Racing Aktiebolag 1 250 000 kr Avslutat 2011-01784
Lätt och Kostnadseffektiv luftfjädring för personbilar Stiftelsen Chalmers Industriteknik 345 000 kr Avslutat 2010-02117
BRAVE -- Laddtryckreglering av motorer med avancerade ventildrivtåg Scania CV Aktiebolag 2 300 000 kr Avslutat 2016-05399
Förbättrat kvalitétsintryck av bilinterören genom samverkan mellan kulör, glans och ytstruktur hos polymera material Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 050 550 kr Avslutat 2009-04817
Mikrostruktur- och temperaturberoende brottmodellering för analys av varmformning av plåtmaterial Luleå tekniska universitet 2 374 920 kr Avslutat 2009-00312
Modellbaserad utveckling inom Volvo Volvo Technology AB 750 000 kr Avslutat 2009-00277
Blyfri elektronik för krävande fordonsapplikationer Swerea KIMAB AB 4 100 000 kr Avslutat 2010-02853
NGHVT Nästa Generation Hög Volts Topologi Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 609 703 kr Avslutat 2010-02837
WiSCoN - Konceptnod för utvärdering av trådlösa sensorer Volvo Technology AB 2 345 500 kr Avslutat 2010-02109
SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn Scania CV Aktiebolag 4 680 000 kr Avslutat 2010-02108
Displaypanelcertifiering för fordonsindustrin RISE Acreo AB 500 000 kr Avslutat 2016-02567
Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 121 783 kr Avslutat 2016-02515
Modellering av uppvärmning/nedkylning av hybridkomponenter p.g.a. omgivande luftflöden. Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 310 000 kr Avslutat 2016-02487
HeadUp-Display för arbetsfordon HUD Solutions Sweden AB 3 668 250 kr Avslutat 2016-02459
EMC Validering av multi-sensorsystem RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 000 000 kr Avslutat 2015-06892
HiFi Radar Target RISE Research Institutes of Sweden AB 8 576 798 kr Avslutat 2015-04852
SoSSE1: Säkerhetsutvärdering för system-av-system, förstudie SICS SWEDISH ICT AB 600 000 kr Avslutat 2015-04840
Ripple and Electromagnetic Fields in Electric vehicles (RIFEL) Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 552 651 kr Avslutat 2015-04838
Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller Volvo Technology AB 3 281 235 kr Avslutat 2014-01386
Förstudie - Presshärdning med snabb uppvärmning Swerea IVF AB 200 000 kr Avslutat 2013-04723
Audio Video Bridging (AVB) in an Automotive Ethernet Network Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 984 000 kr Avslutat 2013-04722
WISER - Trådlösa Knappar och Brytar-liknande Givare Volvo Technology AB 1 800 000 kr Avslutat 2013-04710
Multimodala förargränssnitt i bil för ökad säkerhet, kundtillfredsställelse och konkurrenskraft (AIMMIT) Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 852 687 kr Avslutat 2013-04693
Optimal dragkraftsreglering för anläggningsmaskiner Volvo Construction Equipment AB 2 200 000 kr Avslutat 2013-02644
HEAVENS: HEAling Vulnerabilities to ENhance Software Security and Safety Volvo Technology AB 5 164 878 kr Avslutat 2012-04625
Robust och optimerad synkronisering av växellådor Scania CV Aktiebolag 5 948 336 kr Avslutat 2012-04619
Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar (iCOMSA) Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 970 500 kr Avslutat 2012-04609
Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 365 000 kr Avslutat 2012-03682
Användarupplevelse inom fordonsindustrin (AUX) Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 767 550 kr Avslutat 2012-03664
Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta Luleå tekniska universitet 1 007 000 kr Avslutat 2012-02011
Livstidförlängning av ventilssystem SO Elektronik Aktiebolag 1 160 000 kr Avslutat 2012-01710
ADAS Presentation Modalities 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 520 000 kr Avslutat 2012-00925
Säkra korridorer, höghastighetsreglering av långa fordonskombinationer Volvo Lastvagnar Aktiebolag 5 222 660 kr Avslutat 2011-04411
Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur, Del 2 Högskolan i Skövde 862 277 kr Avslutat 2011-03654
Optimering av materialval och kontaktytor på ventiler och ventilsäten för att möjliggöra miljövänliga lastbilsmotorer Scania CV Aktiebolag 2 525 000 kr Avslutat 2011-03653
Framtidens testmetodik: behov och krav RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2017-05508
Rorsman Timars Svets och Smide Aktiebolag 1 062 000 kr Avslutat 2011-01802
Glass Reality NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-05404
SMILE Säkerhetsanalys och verifiering/validering av system baserade på maskininlärning RISE VIKTORIA AB 500 000 kr Avslutat 2016-04255
Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar, del 2 Scania CV Aktiebolag 2 461 880 kr Avslutat 2013-05598
Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 530 000 kr Avslutat 2013-04702
Vatten- och smutsavvisande textilier för bilinteriör genom plasmabehandling Swerea IVF AB 1 200 000 kr Avslutat 2013-01278
Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö Swerea KIMAB AB 5 600 000 kr Avslutat 2012-04637
Torque Sensing for Vehicle State Estimation Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 991 000 kr Avslutat 2012-03658
Fatigue of engine materials - TMF and TMF/HCF interactions in cast irons Scania CV Aktiebolag 3 186 000 kr Avslutat 2012-03625
EMC för trådlösa kommunikationssystem i fordon- EMCCOM Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 673 000 kr Avslutat 2012-00923
ESPRESSO Scania CV Aktiebolag 5 150 169 kr Avslutat 2011-04446
Säkerhetsramverk för fordonskommunikation Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 226 000 kr Avslutat 2011-04434
MCC-AI: Multi-Core Computing in Automotive Industry Volvo Technology AB 1 140 000 kr Avslutat 2010-02842
TimeSafe Volvo Technology AB 3 571 398 kr Avslutat 2010-02811
Nästa Generation Batteriövervakningssystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 976 000 kr Avslutat 2010-02115
BeSafe Volvo Technology AB 8 775 200 kr Avslutat 2010-02114
Fordonseffektivitet genom Material- och Processutveckling Volvo Technology AB 2 910 000 kr Avslutat 2010-02111
Metod- och verktygsutveckling för HMI-METOHMI-C-Bas-Tillägg Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 737 386 kr Avslutat 2010-01196
Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem RISE Research Institutes of Sweden AB 658 750 kr Avslutat 2017-03038
C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1) ASTAZERO AB 7 353 691 kr Avslutat 2016-02573
HiFi Visual Target RISE Research Institutes of Sweden AB 2 486 500 kr Avslutat 2016-02496
HeavyRoad Volvo Technology AB 19 147 500 kr Avslutat 2014-03947
BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 000 000 kr Avslutat 2014-03935
Second Road fas 1 - En gemensam simulatormiljö för aktiv säkerhet och HMI inom Volvo Personvagnar Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 962 733 kr Avslutat 2011-00468
FAARV - Feasibility of testing relevant ADAS and AD scenarios in an Augmented Reality Vehicle Volvo Personvagnar Aktiebolag 485 000 kr Avslutat 2016-02560
Next generation electrical architecture Volvo Personvagnar Aktiebolag 15 909 000 kr Avslutat 2014-05599
Future Clutch Actuation and Control for HEV Powertrains Kongsberg Automotive AB 258 000 kr Avslutat 2014-03945
Test- och mjukvaruplattform för virtualiserade inbyggda system Scania CV Aktiebolag 3 811 236 kr Avslutat 2013-05608
SPOFIC II - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn, del II Scania CV Aktiebolag 7 140 069 kr Avslutat 2013-04720
ASSUME: Assumption Management Framework for Automotive Embedded Software Development Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr Avslutat 2013-02646
BAuD: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 000 000 kr Avslutat 2012-03667
Improved performance of brake discs - Stage 2 Scania CV Aktiebolag 2 050 000 kr Avslutat 2012-03662
PLINTA - ´Plattform för säker integration av användarfunktioner i bil´ Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 840 000 kr Avslutat 2012-01703
Effect of corrosion on fatigue life prediction of high temperature exhaust manifolds Scania CV Aktiebolag 4 750 000 kr Avslutat 2012-01690
ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 200 000 kr Avslutat 2011-04438
Förstudie för radarmålsimulatorsystem för fordonsradar på 79 GHz RISE Research Institutes of Sweden AB 390 000 kr Avslutat 2017-05535
Visual Quality Measures Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 180 000 kr Avslutat 2009-00071
5G för fordonstillämpningar Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 500 000 kr Avslutat 2014-01387
Framtida Layouter av Förarplatser och Visuell Information i Lastbilar VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 3 000 000 kr Avslutat 2013-02634
Kvantifiera och förutsäga effekterna av förändringar i AUTOSARs meta-modell och utnyttja dem i bilprojekt Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr Avslutat 2013-02630
Numerisk innovativ termisk modellering i syfte att öka fordonskomponenternas livslängd för hållbar utveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 640 000 kr Avslutat 2013-02626
Våta kopplingars livslängd II BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB 325 000 kr Avslutat 2012-03687
Ökad utmattningshållfasthet hos drivlinekomponenter genom minskad inreoxidation och avbruten kylning Swerea IVF AB 3 013 000 kr Avslutat 2011-04443
Optimerade fordon baserad på kundanvändning VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 3 899 056 kr Avslutat 2010-02830
Systemintegration av aktuator i AT SbW-system Kongsberg Automotive AB 4 369 554 kr Avslutat 2012-04616
DFEA2020 - Dependable Flexible Electric Architecture 2020 Volvo Personvagnar Aktiebolag 41 485 000 kr Avslutat 2009-00629

Läs mer om FFI

<p>FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning och innovation med fokus på klimat, miljö och säkerhet.</p>
<p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

christina.kvarnstrom@vinnova.se

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

lena.dalsmyr@vinnova.se

Senast uppdaterad 1 februari 2019   |   Statistik för sidan