Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finansierade projekt inom FFI

Under åren har hundratals projekt förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Här listar vi alla projekt som finansierats fram till 2021 i FFI:s tidigare delprogram och satsningar samt projektens publika slutrapporter.

Alla finansierade projekt inom de tidigare delprogrammen

Delprogrammet Effektiva och uppkopplande transportsystem (EUTS) inklusive de strategiska satsningarna FIFFI och BADA

Delprogrammet EUTS ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Delprogrammet Hållbar produktion

Delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon samt satsningen Autonoma fordon

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Här hittar du slutrapporter inom Trafiksäkerhet och automatiserade fordon (TSAF) inklusive strategiska satsningen Autonoma fordon.

 

Delprogrammen Elektronik, mjukvara och kommunikation samt Möjliggörande elektronik, Komplex reglering och Fordons IT-säkerhet och Integritet

Här publicerar vi slutrapporter inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) inklusive de strategiska satsningarna Möjliggörande elektronik, Komplex reglering samt Fordons IT-säkerhet och Integritet

Delprogrammet EMK har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

 

Delprogrammet System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

Delprogrammet Machine Learning

Delprogrammet Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

Styrelseinitierade projekt

Här hittar du projekt och slutrapporter från styrelseinitierade projekt inom FFI.

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Sofia Wieselfors

Programchef FFI

+46 8 473 31 83

Mer om FFI

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Statistik för sidan