Finansierade projekt inom FFI

Under åren har hundratals projekt förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Här listar vi alla projekt som finansierats av programmet samt projektens publika slutrapporter.

Alla finansierade projekt inom de olika delprogrammen

Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem

Delprogrammet ska skapa och upprätthålla en övergripande arena där industri, myndigheter, institut och akademi samverkar för att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem.

Delprogrammet Hållbar produktion

Delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion. 

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Delprogrammet har som mål att bidra till utvecklingen av så kallade nollvisionsfordon. Nollvisionsfordon är fordon med system som minskar antalet olyckor, och minskar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation

Delprogrammet har som mål att bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara samt att öka kompetensen att effektivt utveckla nya fordonskoncept.

Läs mer om FFI

<p>FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning och innovation med fokus på klimat, miljö och säkerhet.</p>
<p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 10 april 2019

Statistik för sidan