Slutrapporter inom Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

Här hittar du slutrapporter för alla projekt inom Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

2016-02499: CykelSim

En cyklists förmåga att manövrera en cykel är en kombination av faktorer som cykelgeometri, hastighet, däck till vägytans friktion och cykliströrelsen.

CykelSim

2016-05455: Halvtidsuppdatering cykelsäkerhetsforskning

En liten grupp på SAFER har samarbetat för att göra en första analys om orsak till brist på
förslag inom FFI-programmet. Därefter hade projektledaren många diskussioner med aktörer
inom det relevanta forskningsfältet för att förstå orsaken till FFI-programmets ickeattraktivitet.

Halvtidsuppdatering cykelsäkerhetsforskning

 

2017-03092: V2Cyclist

Detta projekt syftar till att främja trafiksäkerheten, mobiliteten och attraktiviteten för cykling som
färdsätt i framtida uppkopplade trafikmiljöer.

V2Cyclist

2017-03273: A Concept Study: GIS-based solution for improving cyclists’ road safety (GCITY)

Denna rapport presenterar resultaten från en konceptstudie som syftar till att minska sannolikheten för cykelolyckor genom att öka fordonsförarens medvetenhet om omgivande cyklister.

A Concept Study: GIS-based solution for improving cyclists’ road safety (GCITY)

 

 

 

Senast uppdaterad 7 mars 2019   |   Statistik för sidan