Slutrapporter inom System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom delprogrammet System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

2018-02016: SMOOTh - SysteM Of Systems for sustainable urban gOods

Denna förstudie kartlägger ett mycket typiskt fall inom city-logistik. Det valda fallet i Göteborg är ett mycket lämpligt fall för utveckling och applicering av city-logistik baserat på system av system (SoS).

SMOOTh - SysteM Of Systems for sustainable urban gOods Transports

2018-02018: System av system för fjärrstyrning av automatiserade vägfordon

Förstudien har utrett förutsättningarna för en satsning på kompetens- och kunskapsutveckling inom området system-av-system för fjärrstyrning av vägfordon.

System av system för fjärrstyrning av automatiserade vägfordon

2018-02019: Sömlös hopkoppling av realtidssystem för linjetrafik och anropsstyrd trafik i en storstadsregion 

Under hösten 2018 genomförde Skånetrafiken tillsammans med Hogia Public Transport Systems AB en förstudie för att utvärdera om det finns förutsättningar att genomföra ett fullskaleprojekt där man bättre integrerar kollektivtrafik i glesbygd och stad.

Sömlös hopkoppling av realtidssystem för linjetrafik och anropsstyrd trafik i en storstadsregion

2018-02721: Virtual Cargo

Projektet hade som syfte att identifiera en MaaS lösning som kan skalas upp och hantera ett
omfattande och föränderligt utbud av tjänster och leverantörer, komplexa resmönster och skiften
mellan transportmodaliteter.

 

Virtual Cargo

 

 

Senast uppdaterad 16 april 2019   |   Statistik för sidan