Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogsdatalabbet – från laserskanning till kartprodukt

Publicerad: 15 november 2023

Erik Borälv

tf Enhetschef

Skogsdatalabbet är en samverkansplattform och en virtuell labbmiljö som drivs gemensamt av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgängliggörande av öppna skogliga data och tjänster är i fokus och den nationella laserscanningen utgör en viktig bas för datadriven innovation inom skogssektorn.

– Vi vill sänka trösklar för användning av data. Det gör vi genom att förenkla för olika användare att använda data. Vi justerar data på ett sätt så inte bara experter kan använda det - utan även de som har lite mindre kunskap kring datahantering, säger Anna-Lena Axelsson, som koordinerar SLU:s del av skogsdatalabbet.

Här kan du se en film från Skogsdatalabbet där Anna-Lena Axelsson berättar om labbets syfte, projektens genomförande och sina framtidstankar. I filmen medverkar även Liselott Nilsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen, där hon berättar om varför de är engagerade i Skogsdatalabbet och hur man arbetar med förändringsanalyser av satellitbilder kopplat till skogsskador. Kajsa Wivstad från Skogsstyrelsen visar en kartportal med olika kartlager – bland annat framanalyserade kolbottnar i landskapet. Tomas Lämås, forskare på SLU, förklarar hur man tittar på hur skogen kan utvecklas framåt i tiden med hjälp av systemet Heureka, som just ger möjlighet till detaljerad skogsplanering.

I den andra filmen från Skogsdatalabbet berättar Anna-Lena Axelsson om några exempel på sådant som labbet har genomfört. William Lidberg, universitetslektor på SLU, berättar om hur den nya lidartekniken påverkar kartframställningen samt hur labbet gör för att hantera sina stora datamängder.

Mats Nilsson, forskare på SLU, berättar om kartuppsättningen Skogliga grunddata och laserskanningar. Anneli Ågren, forskare på SLU, berättar om Skogsdatalabbets webbinarium som har riktats mot branschen samt om hur man utvecklar bättre markdata i jordartskartan som SLU arbetar med ihop med SGU.

Skogsdatalabbet har under året genomfört webbinarium och där presenterat allt från skogsbrandsdatabas till en AI-modell för att hitta döda granar. De flesta spelades in och finns att ta del av i kalendariet.

Nyheten om kolkartor, som är en vidareutveckling av skogliga grunddata och data från markinventeringen samt nationella marktäckedata.

Fler detaljer om nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen.

Framöver kommer Skogsstyrelsen och SLU att utveckla labbmiljön vidare genom samverkan med Södra, Sveaskog, Dianthus och Linnéuniversitetet.

 

 

Text: Erik Borälv

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

SCB:s basplattform ska stärka alla statistikansvariga myndigheter

15 november 2023

Erik Borälv

tf Enhetschef

Statistikmyndigheten SCB tar fram en basplattform som inte bara ska vara till nytta för SCB själva, utan också för 29 statistikansvariga myndigheter.

Statistikmyndigheten SCB tar fram en basplattform som inte bara ska vara till nytta för SCB själva, utan också för 29 statistikansvariga myndigheter.

Data från rymden gör labbet till en innovationsfabrik

15 november 2023

Erik Borälv

tf Enhetschef

I Rymdlabbet i Göteborg genomförs ett projekt tillsammans med Skogsstyrelsen som ska eliminera moln – åtminstone rent visuellt.

I Rymdlabbet i Göteborg genomförs ett projekt tillsammans med Skogsstyrelsen som ska eliminera moln – åtminstone rent visuellt.

Så gick stormötet på Ocean Data Factory

15 november 2023

Anders Frick

Dataintresserade personer samlades på Chalmers Revere Lab för att ta del av senaste nytt från Ocean Data Factory.

Dataintresserade personer samlades på Chalmers Revere Lab för att ta del av senaste nytt från Ocean Data Factory.

Senast uppdaterad 11 december 2023

Statistik för sidan