Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Släpp loss innovationskraften - bättre regelverk och styrmedel med nya arbetssätt!

Arrangör: Vinnova Digitalt, och ett fåtal platser på Vinnova Mäster Samuelsgatan 56 tis 30 maj 2023 kl. 08:15-09:30

Hastigheten i teknikutvecklingen och komplexiteten i samhällsutmaningarna ökar trycket på nya arbetssätt när förvaltningen ska utveckla regler och andra styrmedel. Regelverken måste hänga med, annars är risken att de hindrar i stället för stimulerar viktig innovationsutveckling. Flera av världens mest innovativa länder storsatsar på en förvaltning som stimulerar försök och experiment. Riskerar Sverige att bli frånsprunget eller kan vi hänga med?

Se frukostseminariet i efterhand

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Välkommen till ett frukostseminarium där Vinnova slutrapporterar ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen i Sverige och lyfter fram de myndigheter som har vågat gå före.

Kärt barn har många namn – som regulatoriska sandlådor, policylabb och teknikdriven policyutveckling – men det gemensamma är att dessa är moderna arbetssätt för att möta framtiden på ett bättre sätt i förvaltningen. Under flera års tid har modiga myndigheter gått före i att testa innovativa metoder inom alltifrån miljötillståndsprocesser och AI-regelverk till nya farmaceutiska tjänster. Vinnova har haft ett regeringsuppdrag att stödja offentliga aktörer som nu tar slut. 

Under seminariet kommer vi att få höra mer om spännande konkreta exempel samt lära oss hur världsledande länder som Sydkorea arbetar. Vi kommer också att få ta del av hur ledande företrädare för offentlig och privat sektor ser på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna framåt. Kan Sverige och svensk förvaltning hänga med i tempot?

Seminariet är även en del i Vinnovas uppdrag att ta fram rekommendationer till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitik.

Medverkande

  • Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten
  • Therese Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör Energimarknadsinspektionen
  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige
  • Karin Lönnheden, stabschef Integritetsskyddsmyndigheten
  • Anders Hektor, forsknings- och innovationsråd Sydkorea
  • Agneta Karlsson, generaldirektör TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket)
  • Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
  • Jakob Hellman, enhetschef Vinnova

Varmt välkommen!

Några exempel på modiga myndigheter:

Vi har möjliggjort många spännande utvecklingsarbeten under åren som uppdraget har pågått. Gemensamma nämnare är experiment, systemsyn och användardrivet. 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 31 maj 2023

Statistik för sidan