Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Informationsmöte om Horisont Europa – Digitala frågor, industri och rymden

Digitalt ons 9 jun 2021 kl. 09:00-11:30

Arbetar du med digitalisering, industriell utveckling eller rymd och är nyfiken på möjligheterna att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, onsdagen den 9 juni.

Vi kommer under detta informationsmöte presentera möjligheterna inom kluster 4, Digitala frågor, industri och rymden. Inom detta kluster är forskning och utveckling av digitalisering en central fråga för alla delområdena. Vi kommer presentera klustrets innehåll och de möjligheter som finns inom de sex så kallade destinationerna i klustret.

Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka till utlysningar inom kluster 4 och som vill få ökad förståelse för innehållet, övergripande villkor och vad finansierade projekt förväntas bidra till.

På mötet får du en kort introduktion till Horisont Europa, det vill säga inte någon omfattande, grundläggande information om själva programmet.

Agenda 9 juni

  • Kort introduktion till Horisont Europa
  • Kluster 4, Digitala frågor, industri och rymden
  • Villkor och förväntningar för de olika destinationerna inom klustret
  • Möjlighet till frågor

Under informationsmötet finns det möjlighet att ställa frågor under avsatt tid.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Mer information och länkar

Kluster 4, Digitala frågor, industri och rymden, är en del av Horisont Europas pelare ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Klustrets områden är indelade i sex destinationer:

  • Destination 1: Climate neutral, circular, and digitised production
  • Destination 2: Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
  • Destination 3: World leading data and computing technologies
  • Destination 4: Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal
  • Destination 5: Open Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
  • Destination 6: A human-centred and ethical development of industrial technologies

Frågor?

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 454 64 53

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson på Vinnova Ansvarsområde industri och rymden

+46 8 473 30 66

Senast uppdaterad 9 juni 2021

Statistik för sidan