Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte om Horisont Europa – Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Virtuella fre 7 maj 2021 kl. 10:00-12:00

Arbetar du med frågor inom samhällsvetenskap och humaniora och är intresserad av europeiskt samarbete? Välkommen på ett digitalt möte, den 7 maj, om utlysningarna inom klustret Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen.

Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka utlysningarna inom Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (kluster 2) i Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Utlysningarna stänger i början av september 2021.

Klustret ska bidra till att stärka demokratisk styrning och medborgarnas delaktighet, skydda och främja kulturarvet samt bemöta utmaningar kring mångfacetterade sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Under mötet kommer vi att informera om innehåll och den politiska kontexten för kluster 2. Du får även tips om vad som är särskilt viktigt att tänka på för att lyckas med din ansökan. Vi kommer inte att presentera detaljerad information om varje utlysning man kan söka till.

Agenda

  • Kort introduktion till Horisont Europa och kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen
  • Övergripande områden och fokus
  • Praktisk information
  • Tips för att lyckas med din ansökan
  • Möjlighet till frågor

Observera att mötet är digitalt (via Teams) och kommer att hållas på svenska. Interaktion och frågor under mötet kommer att ske via Mentimeter.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

På mötet får du en kort introduktion till Horisont Europa, det vill säga inte någon omfattande, grundläggande information om själva programmet.

Frågor?

Anna Halldén

Nationell kontaktperson på Vinnova

+46 8 473 30 11

Senast uppdaterad 7 maj 2021

Statistik för sidan