Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida möjligheter med biologiska läkemedel i hälso- och sjukvården

Virtuella ons 24 mar 2021 kl. 09:00-10:45

Biologiska läkemedel är ett område i snabb utveckling där Sverige har en ledande position. I den fortsatta utvecklingen behövs bland annat samverkan och innovationsförmåga. Välkommen att utforska de framtida möjligheterna inom biologiska läkemedel tillsammans med viktiga aktörer under två webbsända seminarier i mars 2021. Det andra seminariet handlar om framtida möjligheter med biologiska läkemedel i hälso- och sjukvården.

Framtida möjligheter med biologiska läkemedel i hälso- och sjukvården

Det finns stora möjligheter med användning av biologiska läkemedel i den svenska sjukvården. För att lyckas behövs starkare koppling mellan forskning, näringsliv och sjukvård, ett utvecklat internationellt samarbete och fokus på att utveckla ny individanpassad diagnostik och behandling.

Du möter bland annat representanter från sjukvården, företag, forskare och finansiärer. De ger sin syn på området och hur det kan utvecklas i Sverige. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor och bidra med tankar i diskussionen.

Läs mer om det första seminariet 17 mars om Sveriges framgångsfaktorer i utvecklingen av biologiska läkemedelmer 

Agenda

Moderator Karin Aase, Vinnova

Inledning om sjukvårdens möjligheter och utmaningar med biologiska läkemedel idag och i framtiden.

  • Förutsättningar och möjligheter för ATMP, Johan Hyllner, AstraZeneca

Aktörer från läkemedelsindustri, forskning, myndigheter och innovationsmiljöer presenterar sina perspektiv.

  • Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset
  • CAR-T from EMA approval to clinical practice - the Novartis experience, Rudi Subirà, Novartis
  • Möjligheter och utmaningar med virtuella kliniska prövningar, Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
  • Systemutmaningar kring avancerade terapier, Kristina Kannisto, Karolinska Centrum för Cellterapi

Frågestund

Prioriteringar och finansieringsmöjligheter inom Horizon Europe och internationellt

  • Nadine Schweizer, Vinnova

Under pauser och efter seminariet finns möjlighet att utforska digitala posters från pågående projekt inom programmet Biologiska läkemedel.

Seminarierna arrangeras inom ramen för Vinnovas program Biologiska läkemedel.

Programmet har under åren 2016-2019 genomfört fyra utlysningar som lett till finansiering av 30 projekt varav tre centrum med 270 miljoner kronor.

Läs mer om projekten inom Vinnovas program Biologiska läkemedel

 

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Mats Jarekrans

Programledare Berzelii Centra

Andra läste också

Senast uppdaterad 8 april 2021

Statistik för sidan