Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lansering Horisont Europa

Virtuella ons 10 feb 2021 kl. 09:30-16:00

Välkommen till den svenska lanseringen av Horisont Europa - EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Boka in webbsändningen den 10 februari i din kalender. Under dagen kan du ta del av presentationer och diskussioner som belyser olika delar och perspektiv av Horisont Europa. Vi fördjupar oss särskilt i ramprogrammet som politiskt instrument och strategier för deltagande.

Med Horisont Europa stärker EU de politiska ambitionerna. Forskning och innovation ska användas för att förverkliga politiska mål och ta sig an de globala utmaningar som EU och världen står inför. Detta ska ske med medborgaren i centrum.

Ur programmet:

 • De politiska ambitionerna och målen för Horisont Europa
  Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation, EU-kommissionen
 • Erfarenheter från deltagande i partnerskapet Big data
  Jeanette Nilsson, projektledare, RISE
 • Arbetet i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet
  Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
 • Paneldiskussion om drivkrafter och strategier för deltagande
  Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet
  Anders Caspár, Director External Relations, Ericsson
  Anders Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen

Vänligen observera att delar av programmet kommer att hållas på engelska.

Mer information och det fullständiga programmet hittar du på webbplatsen för lanseringen av Horisont Europa.

Frågor?

För frågor om lanseringen av Horisont Europa vänligen kontakta Anna Halldén och för administrativa frågor vänligen kontakta Ida Berglund.

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

Ida Berglund

Koordinator

Senast uppdaterad 2 september 2023

Statistik för sidan