Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021

Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom hälsa och ser ett behov att stärka projektförslaget för att öka chanserna för finansiering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering kan sökas för att utveckla den vetenskapliga eller tekniska basen för projektet och för att stärka projektets affärsmässighet. Aktiviteter för att stärka konsortiets sammansättning och samverkan, som möten och diskussioner med tänkbara internationella parter kan också finansieras. Däremot finansieras inte extern hjälp att skriva själva ansökan.

Vem kan söka?

Svensk akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och vårdgivare, idéburna organisationer eller små/medelstora företag (SMF), som planerar att delta i en internationell ansökan inom hälsa kan söka detta bidrag.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning kan man söka 200 000 – 500 000 kr för projekt som löper 2 till 12 månader. Akademi, Institut och SMF som uppfyller kraven för ”Stöd av mindre betydelse” kan finansieras utan medfinansiering, medan andra företag måste medfinansiera projekten med minst 30% av sina stödberättigade kostnader.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 91

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01807

  Statistik för sidan