Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Residens X: Vistelseprogram för nya perspektiv och förnyelse

Denna satsning riktar sig till er som under en tid vill bjuda in en person med för organisationen obekanta färdigheter och som kan förmedla andra perspektiv. Satsningen är avgränsad till vistelseprogram med relevans för innovation och som bidrar till att kompetens kommer till användning i nya sammanhang.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som under en tid vill bjuda in en person med obekanta färdigheter och som kan förmedla andra perspektiv till organisationen.

Vem kan söka?

Vi välkomnar alla typer av juridiska personer, till exempel företag, föreningar, kommuner och landsting.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget är ungefär 3 miljoner kronor. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj om 5–10 projekt.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi bidra till att vistelseprogram används för innovation. Vi vill också att det leder till att ny kompetens kommer till användning i fler sammanhang.

  Denna satsning välkomnar projekt som har ett långsiktigt syfte att utveckla innovationer genom att ta in en person med specifik kompetens i en befintlig verksamhet.

  Målet är att ta in gränsöverskridande färdigheter och kompetenser för att utveckla er verksamhet, era produkter eller de tjänster ni erbjuder. Avsikten är att personen kan överföra perspektiv, kompetens och färdigheter som tillför en betydande skillnad från befintlig verksamhet.

  Erfarenheter av vistelseprogram

  Se filmerna där deltagare i vistelseprogram på Riksantikvarieämbetet och i Malmö stad delar med sig av erfarenheter att inspireras av.

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Se videon på separat webbplats i separat fönster

  Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef och Måns Adler, lokal tech-entreprenör från Bambuser berättar om sina erfarenheter i Malmö stad.

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Se videon på separat webbplats i separat fönster

  André Costa från Wikimedia Sverige berättar om sina erfarenheter från sin vistelse på Riksantikvarieämbetet.

  Vistelsen ska bidra till förnyelse och förbättrad innovationsförmåga

  Vistelsen ska bidra till signifikant förnyelse och på sikt ha betydelse för organisationens innovationsförmåga. För personen som deltar i vistelseprogrammet ska projektet ge tillgång till en relevant miljö samt erbjuda möjligheter att tillämpa och utveckla sina färdigheter. 

  En ansökan behöver visa hur vistelsen bidrar till förnyelse och har betydelse för organisationens innovationsförmåga på sikt. Det ska uppstå användning och överföring av kunskap som man idag inte har i verksamheten. Ansökningar från områden där vistelseprogram är underutnyttjat är särskilt välkomna.

  Hur lång tid bör vistelsen vara?

  Utlysningen vänder sig till vistelser som går att genomföra under en relativt kort period.

  Personvistelsen får vara 1–3 månader lång och hela projektet ska vara avslutat senast oktober 2020. Projekttiden kan vara länge än enbart vistelsen, med tid för planering och uppföljning. 

  Vilka aktiviteter går det att söka finansiering för?

  Vistelseprogram handlar om personrörlighet och att välkomna en obekant person i en ny miljö. Stöd omfattar därför främst personrelaterade kostnader. 

  Eftersom syftet är en samverkan där skillnaden mellan befintlig verksamhet och tillförd kompetens är stor kan kostnader uppstå för anpassningar och andra justeringar. Insatser som behöver göras för att kunna förnya en verksamhet, en tjänst eller en vara är andra förväntade kostnader.

  • Dokumentation och kommunikation av vistelseprogram är en godkänd kostnad.
  • Köp av konsulttjänster, ordinarie utveckling och inkrementell förbättring av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser eller tjänster går inte att söka stöd för.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Annie Lindmark

  Handläggare

  +46 8 473 30 95

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-03680

  Statistik för sidan