Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 november 2020

Swelife-Medtech4Health: Förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling

Stängde 25 november 2020

Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Stängd
Stängde 28 november 2019

Swelife och Medtech4Health: Samverkansprojekt för bättre hälsa

Stängde 28 november 2019

Finansiering av samverkansprojekt som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling - där det finns ett betydande behov hos slutanvändaren

Stängd
Stängde 28 februari 2019

Swelife och Medtech4Health: samverkansprojekt för bättre hälsa

Stängde 28 februari 2019

Sök finanisering för att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Senast uppdaterad 12 november 2020

Diarienummer 2018-03850

Statistik för sidan