Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi

Med erbjudandet vill Vinnova skapa möjligheter till samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla hälsolösningar i båda länderna. Utlysningstext med mer information om erbjudandet förväntas att bli publicerat på denna sida i oktober.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som resulterar i innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vem kan söka?

Organisationer i Sverige som vill samverka med organisationer i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från olika typer av aktörer i Sverige, som företag, universitet, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Minst en behovsägare ska ingå i projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2,8 miljoner kronor. Företag som söker bidrag förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader. Maximal stödnivå beror på vilken typ av aktivitet som genomförs inom projektet.

Viktiga datum

 • Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Petersen

  Ultysningsasnvarig

  + 4684733131

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-02857

  Statistik för sidan