Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nollutsläpp - FFI - hösten 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bidrar till att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess ladd- och tankinfrastruktur och användare, och därigenom minska påverkan på klimat och miljö för fordonssektorn. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Noll-utsläpp inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt inom bl a effektivitet och hållbarhet i värdekedjan, kostnadsreduktion som möjliggör klimatnytta, fordonsteknik och ladd/tankinfrastruktur samt energieffektivitet i användarfasen.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.

Hur mycket kan ni söka?

FFI beviljar bidrag om max 50 procent för delprogrammet. Projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Maxbelopp för mindre studier är 500 000 kronor. Total budget är ca 78 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Länkar

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adam Mickiewicz

  Utlysningsansvarig på Energimyndigheten

  +46 16 542 06 30

  Emma Westsson

  Utlysningsansvarig på Energimyndigheten

  +46 16 542 06 46

  Diarienummer 2023-01302

  Statistik för sidan