Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Would wood

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är ett starkt konsortium för utveckling av avancerade träbaserade 3D-konstruktioner samt ett integrerat material och produktionskoncept för storskalig additiv tillverkning samt dess lyckade marknadsintroduktion. Visionen är att radikalt förändra sättet vi tillverkar möbler, byggmoduler och hela byggnader. Projektet utvecklar framtidens hållbara material, innovativa trämaterial för 3D-printing samt produktionsprocesser. Projektet sträcker sig från skogen via förädling, material och processutvecklig till design och arkitektur i ett cirkulärt perspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett starkt konsortium med viljan och musklerna att utveckla framtidens material och additiva tillverkningsprocesser. Efter genomfört steg 2 och steg 3 har projektkonsortiet skapat ökad innovation och nya värdekedjor mellan materialteknik, robotik och arkitektur vilket leder till ett ökat förädlingsvärde och bättre konkurrenkraft i den svenska biobaserade sektorn. Projektet bidrar till hållbar tillväxt och byggande med en ökad export för svensk design och arkitektur. Ett lyckat projekt leder också till minskat byggavfall i framtiden.

Upplägg och genomförande

Under steg 1 har vi anordnat en inspirationsseminariedag där projektet presenterat sin vision och state-of the art inom additiv produktion samt behovet och drivkrafterna inom design och arkitektur. Vi har haft företagsvisa presentationer och en workshop kommer att arrangeras för att säkerställa att alla parter i konsortiet är överens om projektets innehåll och fördelning av delprojekt inför steg 2. En internationell referensgrupp kommer att kontaktas för det fortsatta arbetet. En projekthemsida har skapats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04407

Statistik för sidan