Would wood

Reference number
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Målet är ett starkt konsortium för utveckling av avancerade träbaserade 3D-konstruktioner samt ett integrerat material och produktionskoncept för storskalig additiv tillverkning samt dess lyckade marknadsintroduktion. Visionen är att radikalt förändra sättet vi tillverkar möbler, byggmoduler och hela byggnader. Projektet utvecklar framtidens hållbara material, innovativa trämaterial för 3D-printing samt produktionsprocesser. Projektet sträcker sig från skogen via förädling, material och processutvecklig till design och arkitektur i ett cirkulärt perspektiv.

Expected results and effects

Ett starkt konsortium med viljan och musklerna att utveckla framtidens material och additiva tillverkningsprocesser. Efter genomfört steg 2 och steg 3 har projektkonsortiet skapat ökad innovation och nya värdekedjor mellan materialteknik, robotik och arkitektur vilket leder till ett ökat förädlingsvärde och bättre konkurrenkraft i den svenska biobaserade sektorn. Projektet bidrar till hållbar tillväxt och byggande med en ökad export för svensk design och arkitektur. Ett lyckat projekt leder också till minskat byggavfall i framtiden.

Planned approach and implementation

Under steg 1 har vi anordnat en inspirationsseminariedag där projektet presenterat sin vision och state-of the art inom additiv produktion samt behovet och drivkrafterna inom design och arkitektur. Vi har haft företagsvisa presentationer och en workshop kommer att arrangeras för att säkerställa att alla parter i konsortiet är överens om projektets innehåll och fördelning av delprojekt inför steg 2. En internationell referensgrupp kommer att kontaktas för det fortsatta arbetet. En projekthemsida har skapats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.