Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Via Taxi

Diarienummer
Koordinator M//L Greentech AB
Bidrag från Vinnova 1 548 000 kronor
Projektets löptid mars 2024 - juni 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Tillgängligöra en unik bild av trafiksäkerhetspåverkan av en taxiflotta i en stad och kombinera den med trafiksäkerhetsdata från oberoende mopedbud och elskotrar. En skalbar modell för att göra trafiksäkerhetsdata (ZeZo score data) tillgänglig från taxibilar för städer och myndigheter och för att kunna kombinera den med aggregerad data från elskotrar och elmopeder. Förbereda underlag för skalbara affärsmodeller med ansvars-, kostnads- och intäktsfördelning för hantering av trafiksäkerhetsdata.

Förväntade effekter och resultat

Bättre underlag för att synliggöra, bedöma men också styra yrkestrafikens trafiksäkerhetspåverkan. Möjlighet att förfina arbetet med att försöka hitta nya mått på trafiksäkerhet för förebyggande arbete. Involvera branscher i trafiksäkerhetsarbetet och i arbetet med nollvisionen på nya sätt. Aktualisera frågor om trafiksäkerhetsdatans värde, hur ansvarsfördelningen skall se ut mellan yrkestrafik, samhälle och teknikleverantörer med en snabb utveckling mot lågprismodeller baserade på abonnemang.

Planerat upplägg och genomförande

Koppla samman data från minst 50 taxibilar (546 000 körda mil per år) med motsvarande data från elsparkcyklar och elmopeder. Kombinera aggregerad och helt anonymiserad data från VIASAFETY-projektet med fordonsspecifik data från taxi för en förfinad bild av riskzoner. Synliggöra beteendeförändringar hos taxiförare under projektets gång (minst 10 förare ges ett individuellt program för förbättring).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Diarienummer 2024-00828

Statistik för sidan