Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testning av bergbultar, certifiering och förbättring av befintlig testutrustning

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet och målet med planeringsbidraget har varit att få till stånd en bra projektansökan (uppskalningsprojekt av Vinnova projektet RoBoT) med rätt sammansatt konsortium till KAVA EIT Raw Materials. Projektet har lyckats väl och resulterat i av en stark ansökan med ett starkt konsortium som spänner över både slutkunder(Gruvor), produktägare (Bergförstärkningsutvecklare).

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten av planeringsbidraget har varit att få till stånd en stark ansökan till EIT RAW Materials för att skala upp Vinnova projektet RoBoT som löper ut 2017. Utfallet är gott.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft stort fokus på att hitta rätt partners både från aspekten av projektet som sådant, men även för att på ett bra sätt uppfylla EIT´s önskemål och värderingar. Här har en mängd kontakter tagits inom branschen för att marknadsföra idéen samt en hel del bollande av idéer gjorts för att hitta en så god projektidé som möjligt. Därefter har projektskrivande och budgetarbete varit fokus för att erhålla en solid projekt ansökan där alla kan bidra på bästa sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04794

Statistik för sidan