Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 354 026 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SQID-projektet var att utveckla och verifiera en kombinerad industritvätt och tork utvecklats som kan tvätta maskindelar industriellt med enbart hjälp av Qlean Scandinavias ultrarena vatten. Inom projektets ramar har en kombinerad industritvätt/tork utvecklats, kallad ”the Qlean Machine”, och verifierats genom tester av rengöring av smutsiga maskindelar samt testplattor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den utvecklade industritvätt/torken har dimensionerats för att enbart behöva ett vanligt eluttag samt vanligt kranvatten och således vara enkel att ansluta. Detta möjliggör för att många olika industrier, stora som små, kan prova den industritvätt/torken i sina egna lokaler och implementera tekniken för att uppnå en bättre miljöprestanda inom deras tillverkning.

Upplägg och genomförande

SQID-projektet började med att utveckla industritvätt/torken efter de kravspecifikationer som satts upp för att kunna möta användarnas behov. Efter en del projektinterna tester utfördes riktiga tester med rengöring av maskindelar från företag samt med provplattor från RISE. Projektet och tvätten har även marknadsförts i Ytforum (2016), på en svensk produktionskonferens (SPS-2018) och i NyTeknik (2019).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03292

Statistik för sidan