Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

Diarienummer 2016-03292
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 354 026 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Qlean water (QW) är ett vatten mycket renare än destillerat vatten vilket ger unika rengöringsegenskaper. Industriell tvätt av produktdelar är ofta energi- och kemikalieintensiv inom tillverkningsindustrin. Syftet med SQID-projektet är att utveckla och verifiera en tvättdemonstrator som rengör produktdelar med QW istället för traditionella rengöringsmedel. Genom att ändra rengöringsmetod kan minska användandet av rengöringsmedel, energi och vatten. Detta leder också till minskade tillverkningskostnader och mer hållbar produktion.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten och effekterna med SQID-projektet är 1) minskad miljöpåverkan hos svenska tillverkares rengöringsprocesser vad gäller kemikalieanvändning, energianvändning och vattenkonsumtion; 2) förbättrad och verifierad tvättdemonstrator som använder QW istället för rengöringsmedel; 3) en modul som återvinner QW genom innovativ filtreringsteknik; 4) en modul som i anslutning till rengöringen torkar produktdelarna direkt efter rengöring för att undvika korrosion; och 5) beräkningar på ekologisk och ekonomisk prestanda hos den utvecklade utrustningen.

Planerat upplägg och genomförande

Inom SQID-projektet ingår Linköpings Universitet, Swerea IVF, Qlean Scandinavia, CBC Sweden och TitanX Engine Cooling. Under projektets gång kommer även fler slutanvändare att involveras t.ex. Orbit One och SECO Tools. Själva rengöringsfunktionen har verifierats i ett flertal industrifall. Inom SQID kommer en tvättdemonstrator att utvecklas med nya moduler för recirkulering och torkning. Arbetspaketen är 1) Bygg och förbättra demonstratorn; 2) Verifiera i industrin; 3) Verifiera i laboratorie; 4) Ekonomiska och ekologisk utvärdering; och 5) Resultatspridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.