Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stora dataflöden för samhällsnytta & innovation

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - MEDEA Collaborative Media Initiative
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

The Data Innovation Arena har som mål att utveckla minst 20 nya IKT-baserade servicelösningar byggda på multipla flöden av tillgängliggjord data med applikationsområdet ´människor i rörelse i stad och region´. Konsortiet har handplockats för att gemensamt komplettera varandras profil och funktion så det, gemensamt, kan överbrygga såväl politiska som tekniska hinder och långsiktigt, samt konkurrenskraftigt, kan driva de produkter och lösningar som projektet syftar att utveckla.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom utveckling av effektiva, brukarvänliga IKT tjänster byggda på multipla flöden av, användargenererad eller tillgängliggjord, data syftar projektet till att förstärka offentlig sektorns funktionalitet och service. De utvecklade tjänsterna ska bidra till att öka kollektivtrafikens genomslag samt förbättra den kommunala/regionala brukar- och medborgarinteraktionen. Målet är även att konkret visa på potentialen i det nya marknadssegment som den ökade tillgängliggörandet av data utgör och gemensamt överkomma de hinder som finns på vägen.

Upplägg och genomförande

Genom öppna innovationsprocesser och nära brukardialog/test går vi från innovativ konceptutveckling till testade prototyper hela vägen till verifierade proof-of-of concept. Projektet kommer att arbeta med olika kompletterande modeller för öppen innovation. Detta för att stärka kunskapen om, och optimera flödet för, iterativ IKT/Databaserad produktutvecklingsmetodik. Då målet är internationellt konkurrenskraftiga applikationer kommer projektet ställa stora krav på brukarorienterad design samt reell prototyputveckling vilket tydligt speglas i projektformatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00935

Statistik för sidan