Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skyddande ytskikt för varmformade produkter

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 3 862 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-03669_publik_SV.pdf (pdf, 729 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har en förbehandling av obelagt borstål undersökts som efter presshärdning resulterar i ett material vars oxid uppvisar en väldigt god vidhäftning till stålet. Målet har varit att bygga upp en förståelse för processen, optimera den, och implementera den. Effekten av förbehandlingen har verifierats och kunskap byggts upp om varför processen förbättrar oxidens vidhäftning. Små variationer hos det inkommande materialet påverkar dock processfönstret, vilket gjort att implementeringsarbetet försvårats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningen som bedrivits inom projektet har lett till en ökad förståelse för oxidtillväxten under presshärdning och de faktorer som påverkar oxidens vidhäftning, inte bara under den föreslagna nya processen, men även vid standardprocessen. Förhoppningen är att den genom projektet förvärvade kunskapen kommer att leda till att en stabil process kan utvecklas där oönskad efterföljande blästring kan undvikas.

Upplägg och genomförande

Projektet har skett i nära samarbete mellan Gestamp HardTech AB, Swerea MEFOS och Luleå Tekniska Universitet (LTU). Material som uppvisar olika grad av oxidvidhäftning har producerats både i labb- och pilotskala, och detta material har undersökts, testats, och karaktäriserats för att bygga upp en förståelse för vad som påverkar den producerade oxidens vidhäftning. Upplägget har fungerat bra, där alla projektpartners bidragit på kompletterande sätt och de involverade förvärvat mycket kunskap på vägen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-03669

Statistik för sidan