Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skola för alla, från första dagen i det nya landet

Diarienummer
Koordinator KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft som mål att under denna fas, Steg 1, etablera en stabil organisatorisk plattform för att kunna söka och genomföra ett Steg2-projekt. Målet har uppnåtts. Projektkonstellationen består nu av teknikleverantörer, läromedelsförlag, forskningsinstitut och universitet samt ett flertal kommuner och skolor liksom berörda myndigheter. Ett fristående forskningsinstitut har etablerast för att vara värdorganisation för projektet och relationen mellan projektparterna har formaliserats via utkast till projektavtal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektkonstellationen har utökats och förstärkts och samarbetet har formaliserats via utkast till projektavtal mellan parterna. Ett Steg2-projekt har planerats och konstellationen är redo att söka och genomföra projektet.

Upplägg och genomförande

På kort tid och trots att projekttiden spände över jul- och nyårshelgerna då många är lediga långa perioder, har vi genomfört en stor mängd aktiviteter som gett förväntat resultat. Detta berodde till stor del på att många aktiviteter hade förberetts väl, resurser var allokerade och kontakter etablerats. Det berodde också på att vi innan projekttiden genomfört liknande aktiviteter och baserat på de erfarenheterna kunnat planera och genomföra på ett effektivt sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04338

Statistik för sidan