Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simon

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 958 584 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Simon-projektet var att göra en inventering av AI-tekniker för underhållstjänster, tillämpa AI-tekniker på tre industriella fall, vilka tillhandahölls av de tre branschpartnerna, samt utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. Projektet syftade också till att sprida resultaten till industrin och därmed öka kunskapen hos dem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inventeringen av AI-tekniker dokumenterades huvudsakligen i en rapport på engelska och, med hjälp av ytterligare finansiering, skrevs en mer lättläslig version på svenska. AI-tekniker tillämpades på olika fall av underhåll som de tre branschparterna tillhandahöll. Konsekvenserna av tillämpningen bedömdes genom livscykelkostnad och livscykelanalys. Dessa resultat har spridits till industrin utöver konsortiet och projektet förväntas utnyttjas av kommande spin-off-projekt (företagens interna projekt och offentliga projekt).

Upplägg och genomförande

Projektet justerade sina aktiviteter i mindre omfattning under genomförandet. Justeringen gällde hur AI-tekniker tillämpades. Motivationen var svårigheten för ett företag att använda data om produkter i drift för ett offentligt projekt på grund av dess känslighet. Förutom denna aspekt genomfördes projektet enligt plan så effektivt som möjligt, till exempel genom att använda arbete utfört av universitetsstudenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2017-01649

Statistik för sidan