Simon

Diarienummer 2017-01649
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 958 584 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategic Innovation Programme Produktion2030 Spring 2017:1

Syfte och mål

Svenska företag som tillhandahåller underhåll som en del av deras produkt/tjänste system (PSS) erhålla idag ofta stora mängder data. Trots bevisade AI-tekniker, är den kommersiella användningen av dessa data fortfarande i sin linda. Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI- (artificiell intelligens) tekniker för underhållstjänster som tillhandahålls av tre svenska företag. Projektet syftar också till att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av implementeringen av AI-tekniker.

Förväntade effekter och resultat

De stora arbetspaketen är: att inventera AI-tekniker, att tillämpa identifierade AI-tekniker på tre industri fall (som erhålls av deltagande industripartners), att mha livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC) utvärdera effekterna av tillämpningen av AI-teknikerna, och att sprida resultaten till näringslivet. Genom att sprida kunskap från projektet till svensk industri, så kommer dess kapacitet, konkurrenskraft, samt affärsprestanda och miljöprestanda (genom t.ex. förlängd livslängd tid) att stärkas.

Planerat upplägg och genomförande

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet är projektkoordinator och erbjuder expertis om PSS, LCA och LCC. Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet bidrar genom sin expertis på AI. Attentec, Saab, och Toyota tillämpar AI-teknikerna för att skapa innovativa eller förbättrade befintliga tjänster. IEI är ansvarig för projektledning, där varje partner också är medlem.

Externa länkar

A project specific web site to be created.The URL above was for the projectleader´s page but the page to be renewed.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.