Simon

Reference number 2017-01649
Coordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Funding from Vinnova SEK 3 958 584
Project duration April 2017 - September 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call Strategic Innovation Programme Produktion2030 Spring 2017:1

Purpose and goal

Svenska företag som tillhandahåller underhåll som en del av deras produkt/tjänste system (PSS) erhålla idag ofta stora mängder data. Trots bevisade AI-tekniker, är den kommersiella användningen av dessa data fortfarande i sin linda. Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI- (artificiell intelligens) tekniker för underhållstjänster som tillhandahålls av tre svenska företag. Projektet syftar också till att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av implementeringen av AI-tekniker.

Expected results and effects

De stora arbetspaketen är: att inventera AI-tekniker, att tillämpa identifierade AI-tekniker på tre industri fall (som erhålls av deltagande industripartners), att mha livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC) utvärdera effekterna av tillämpningen av AI-teknikerna, och att sprida resultaten till näringslivet. Genom att sprida kunskap från projektet till svensk industri, så kommer dess kapacitet, konkurrenskraft, samt affärsprestanda och miljöprestanda (genom t.ex. förlängd livslängd tid) att stärkas.

Planned approach and implementation

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet är projektkoordinator och erbjuder expertis om PSS, LCA och LCC. Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet bidrar genom sin expertis på AI. Attentec, Saab, och Toyota tillämpar AI-teknikerna för att skapa innovativa eller förbättrade befintliga tjänster. IEI är ansvarig för projektledning, där varje partner också är medlem.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.