Shortly Live

Diarienummer 2017-03845
Koordinator Shortly AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att undersöka och ta fram en prototyp för -Shortly Live-, en samtittningstjänst med chattfunktion för att simulera upplevelsen hos fysiska filmfestivaler i online miljö. En digital livescen. Iterationer av prototypen har testats, det finns en grund att utgå från till att skapa en beta.

Resultat och förväntade effekter

Efter många iterationer och testning av olika tekniska lösningar, bland annat VR, närmade vi oss en lösning. Tyvärr hann vi inte slutföra det inom ramen för detta projekt. Mer och fördjupande forskning kommer att krävas. Potentiella kunder har visat stort intresse.

Upplägg och genomförande

Upplägget gick ut på att analysera behov och efterfrågan av en tjänst motsvarande -Shortly Live- hos filmfestivaler, ledande aktörer och organisationer och utifrån data skapa en prototyp av ovanstående tjänst. Behovet och efterfrågan är stor och mer komplex i sin natur än vad vi förutsåg. Behövs mer tid och medel för att få fram rätt typ av teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.