Right Agenda Accelerator

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 2 278 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Syfte och mål

Med Civil Rights Defenders och LiU Innovations kombinerade kunskaper och erfarenheter vill vi skapa Sveriges första accelerator för mänskliga rättigheter, samt stödja nya satsningar utifrån FN:s mål för hållbar utveckling. Detta länkar båda organisationernas kärnverksamhet, för ökad potentialen. Accelleratorn ger mentorskap kring strategi, behov, organisationsutveckling, projektledning, sakfrågesexpertis, co-design-metodik etc. för att initiativen skall nå hållbarhet och verklig samhällseffekt.

Förväntade effekter och resultat

Etablering av en värdehöjande iterativ process för effekt genom bas i identifierade samhällsutmaningar och löpande utbyte med behovsägare (bl.a. människorättsförsvarare) Etablering av acceleratorn som en plats för positiv samhällsutveckling Utbildade förändringsagenter blir en positiv kraft såväl för de idéer som får stöd, som för existerande organisationer Etablerade kontaktvägar och vidare möjligheter i senare skeden för långsiktig hållbara satsningar Fler och nya innovationer, policypåverkan samt uppslag till forskning och utbildning ur delade lärdomar

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill skapa Sveriges första Human Rights Accelerator som ett syskon till Impact Factory, en utvecklad process att stötta initiativ inom social innovation. Vi ger särskilt fokus åt satsningar som syftar till att skydda och stärka mänskliga rättigheter samt nya satsningar utifrån FN:s utvecklingsmål, genom specifika och öppna utlysningar. Acceleratorn bidra med mentorskap kring strategi, mål- och organisationsutveckling, projektledning, sakfrågesexpertis etc. för att initiativen skall nå hållbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-03522

Statistik för sidan