Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Right Agenda Accelerator

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen
Bidrag från Vinnova 2 265 190 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Hur kan universitetsstudenter och människorättsförsvarare arbeta tillsammans för att skydda de mänskliga rättigheterna globalt? Det tog Civil Rights Defenders och Linköpings universitet reda på genom projektet Right Agenda Accelerator – Sveriges första accelerator för mänskliga rättigheter. Projektet har ihop med behovsägare, rådgivare och samarbetsparter utvecklat en social innovationsprocess som tar avstamp i respektive aktörs expertis. Projektet har utvecklat processer och verktyg för att säkerställa ett människorättsperspektiv i idéutvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idéer och processer som utvecklats inom projektet har gett ökad förståelse för mänskliga rättigheter och människorättsförsvarares verklighet, samt stöttat idéutveckling gentemot FNs globala mål för hållbar utveckling (SDG). Människorättsförsvarare har fått djupare förståelse för innovationsprocessen och värdefulla kontakter. Projektet har också skapat en plats för hållbar utveckling, med unik och omstrukturerad process till stöd för olika faser i framtida innovatörers utveckling till förändringsaktörer.

Upplägg och genomförande

Processen har i tre omgångar stöttat studenter att, med utgångspunkt i etablerade samhällsutmaningar, utveckla innovationskoncept. Människorättsförsvarare och förändringsaktörer har bidragit med behov till nytänkande innovatörer som tvärvetenskapligt analyserat behoven för att skapa hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Under arbetat har löpande stöd getts av områdeskompetenta från Civil Rights Defenders. Lärdomar från ena omgången vidareutvecklades nästa - en tydlig positiv utveckling som speglats i respons från deltagare samt i antal sökande per omgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2021

Diarienummer 2018-03522

Statistik för sidan