Resurscentrum för Laboratoriediagnostik

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Bidrag från Vinnova 749 169 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02618

Statistik för sidan