Resurscentrum för Laboratoriediagnostik

Diarienummer 2011-02618
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Bidrag från Vinnova 749 169 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011