RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities

Diarienummer 2017-03242
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

I syfte att minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik, och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär, har projektet RESMAC (REpurposing of SMArtphone Capabilities) målet att utforska hur cirkulära affärsmodeller kan åstadkommas genom framtagandet av kommersiellt gångbara produkter som baseras på återanvändandet av funktionalitet i begagnade smartphones. Detta kan vara kommersiella- eller non-profitprodukter, såsom uppkopplade träningsprodukter, delar av ett smart hem eller lärohjälpmedel för marginaliserade samhällen.

Förväntade effekter och resultat

Att: -det potentiella värde som idag går förlorat i Svensk WEEE-insamling fångas i större utsträckning -produktdesigners får del av den kunskap som genereras i projektet -bidra till att de enheter som krävs av vår allt mer uppkopplade värld tas fram på ett hållbart sätt -inspirera till cirkulära affärsmodeller i andra industrier -minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär

Planerat upplägg och genomförande

I syfte att förenkla uppföljning av resultat och fördelning av ansvar är projektet uppdelat i fem arbetspaket (AP). Tonvikt lägg på praktiska tester och insamlande av kundrespons. Detta möjliggörs genom de resurser och kommunikationskanaler som finns tillgängliga i de organisationer som deltar i projektet. AP1: Projektledning och kommunikation AP2: Nulägesanalys AP3: Idé- och konceptutveckling AP4: Genomförbarhet- och hållbarhetsanalys av volymproduktion AP5: Prototypframtagning och kundundersökningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.