Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Normsimulering

Diarienummer
Koordinator UP IS DOWN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att ta fram ett första koncept för normsimulering tillsammans med en potentiell kund. Målet ha uppfyllts helt, en första version av konceptet har tagits fram tillsammans med två potentiella kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Insikter om normers inverkan på ett företag är en förutsättning för innovation och social hållbarhet. Det en stor utmaning att skapa en konkret förståelse för normers inverkan och knyta dessa företags behov och verksamhet. Samtidigt kräver förändringsarbete långsiktighet och regelbundenhet. Konceptet som har utvecklats i projektet möter dessa utmaningar på ett nytt och för målgruppen tilltalande sätt. Konceptet kommer att vidareutvecklas och testlanseras i ett efterföljande genomförandeprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en research av metoder och verktyg för simulering och normkritiskt arbete. I kartläggningen gjordes även en research av affärsmodeller som har varit framgångsrika inom andra områden för att skapa beteendeförändring och förändrade konsumtionsmönster. Konceptet utvecklades och testades sedan tillsammans med två potentiella kunder från målgrupperna små/medelstora företag och konsulter. Projektet har även utvecklat en första modell för licensiering och immateriella rättigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00524

Statistik för sidan