Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NOLBI-No Language Barrier Instrument

Diarienummer
Koordinator Nolbi AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet i fas 1 var att att utreda genomförbarhet av ett större användar-test i fas 2 och prototypframtagning. Vi har fått svaret från fas 1 att vi har både teknisk och ekonomisk genomförbarhet att gå vidare i innovationsprocessen och prototypen är framtagen och redo för ett större användartest. Det övergripande målet för både fas 1 och fas 2 är att förbereda innovationen för lansering efter fas 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototypframställning: Vi har tagit fram prototyp med hjälp av externa konsulter / IT utveckling. Förstudie/produktanalys: NOLBI har presenterat produkten för bl a Region Västmanlands fokusgrupp som har uttryckt intresse för att testa produkten. Behovs och värdeanalys: Detta arbete och informationsinsamling har lett till flertalet letters of interest från både offentlig och privat sektor, i Sverige och utomlands. Vi har genomfört en studie av behov av tolktjänster i Europa.

Upplägg och genomförande

Fas 1 hade 4 arbetspaket. 1: Prototyputveckling och projektsamordning. 2: Förstudie/produktanalys: 3: Behovs- och värdeanalys: 4: Fördjupad marknadsstudie med fokus på Europamarknaden. Prototyperna är framtagna av utvecklingsteamet. Den ena prototypen motsvarar tabletlösningen och den andra IVR lösningen. Vi har testat inom företaget och med familj, samt vänner och bekanta och är snart redo för ett större användartest i relevanta miljöer. Vi har gjort en analys gällande tolkbehov ute i Europa och skapat en go to market plan vid lansering av produkten efter fas 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00666

Statistik för sidan