Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

NOLBI-No Language Barrier Instrument

Reference number
Coordinator Nolbi AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Målet i fas 1 var att att utreda genomförbarhet av ett större användar-test i fas 2 och prototypframtagning. Vi har fått svaret från fas 1 att vi har både teknisk och ekonomisk genomförbarhet att gå vidare i innovationsprocessen och prototypen är framtagen och redo för ett större användartest. Det övergripande målet för både fas 1 och fas 2 är att förbereda innovationen för lansering efter fas 2.

Expected results and effects

Prototypframställning: Vi har tagit fram prototyp med hjälp av externa konsulter / IT utveckling. Förstudie/produktanalys: NOLBI har presenterat produkten för bl a Region Västmanlands fokusgrupp som har uttryckt intresse för att testa produkten. Behovs och värdeanalys: Detta arbete och informationsinsamling har lett till flertalet letters of interest från både offentlig och privat sektor, i Sverige och utomlands. Vi har genomfört en studie av behov av tolktjänster i Europa.

Planned approach and implementation

Fas 1 hade 4 arbetspaket. 1: Prototyputveckling och projektsamordning. 2: Förstudie/produktanalys: 3: Behovs- och värdeanalys: 4: Fördjupad marknadsstudie med fokus på Europamarknaden. Prototyperna är framtagna av utvecklingsteamet. Den ena prototypen motsvarar tabletlösningen och den andra IVR lösningen. Vi har testat inom företaget och med familj, samt vänner och bekanta och är snart redo för ett större användartest i relevanta miljöer. Vi har gjort en analys gällande tolkbehov ute i Europa och skapat en go to market plan vid lansering av produkten efter fas 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 2 March 2017

Reference number 2017-00666

Page statistics