Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Myndighetsdialog Cirkulär Ekonomi

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 767 290 kronor
Projektets löptid maj 2020 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi har syftat till att bidra till ökad kunskap om både hinder och möjligheter med cirkulär ekonomi kopplat till lagstiftning framför allt på produktnivå, med de övergripande målen att 1) bidra med guidning för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och 2) skapa en plattform för diskussioner kring cirkulär ekonomi, där myndigheter och industri kan skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter kring cirkulär ekonomi.

Resultat och förväntade effekter

Studien visar att den dialog som skett med och mellan myndigheter och industri varit mycket uppskattade och öppnat upp för konstruktiv dialog, men också att utmaningarna med att anpassa dagens produktrelaterade lagstiftning till mer cirkulära produkter och flöden är stora. T.ex. är det tydligt att den produktrelaterade lagstiftningen a) är svår att tolka då den består av många direktiv och lagar vilka inte är synkroniserade, b) är otydlig kring vad som får eller inte får göras, och c) inte är anpassad för de olika strategier som en cirkulär ekonomi medför och som företag vill agera på.

Upplägg och genomförande

Projektet har baserats på genomförandet av två st rundabordssamtal med relevanta myndigheter och branschrepresentanter, och med fokus på två produktkategorier; möbler och vitvaror. Kompletterande intervjuer och litteraturgenomgång genomfördes också för möjlighet till ytterligare datainsamling och dialog. Projektet resulterade i en rapport med tillhörande Snabbfakta med guidning i frågan om vilka lagstiftningar som är aktuella för olika produkter och i olika återcirkuleringsstrategier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 augusti 2021

Diarienummer 2020-00743

Statistik för sidan