Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Molnförvaring av fysiska saker

Diarienummer
Koordinator Vinden AB
Bidrag från Vinnova 298 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att: Testa Vindens produkt och tjänst på fler användare i olika segment. Förstå marknaden och användare bättre i allmänhet Förbättra Vindens erbjudande och processer för att möjliggöra framtida skala. Mål har varit: Testa Vindens produkt på en avsevärd skala användare Iterera Vindens mjukvara, verksamhet och erbjudanden utifrån feedback från kunder. Projektets syften har uppnåtts med mycket gott resultat. Förändringar har genomdrivits och dessa har mottagits väl av både användare och marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets förväntade effekter och resultat har varit: - Testad befintlig lösning på kunder och genomförd analys som möjliggör fortsatt utveckling - Utvecklat kunderbjudande och lösning som motsvarar kunders önskemål och förväntningar - Lanserad lösning till fler kunder med gott emottagande Målen har uppfyllts och Vinden är nöjda med resultatet. Mjukvara, erbjudanden och verksamhetsprocess har utvecklats och omformats utifrån feedback med ett mycket gott mottagande. Effekter upplevs ha påbörjats, men omfattningen på dessa förväntas öka i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits agilt - som resten av Vindens utvecklingsverksamhet - och ambitionen har varit att arbeta så iterativt som möjligt utifrån kundfeedback. De olika aktiviteter som itererats är: - Testa nuvarande version av produkt och tjänsteerbjudande på kunder och användare - Analysera feedback - Utveckla lösning vid behov - Börja om iteration I slutet av projektet har en mer omfattande analys genomförts för att "lyfta blicken" och försöka dra mer långtgående slutsatser för framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01149

Statistik för sidan