Molnförvaring av fysiska saker

Diarienummer 2018-01149
Koordinator Vinden AB
Bidrag från Vinnova 298 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Vinden är en molnlösning för fysiska saker. Vinden hämtar upp dina saker och förvarar dem sedan säkert i våra lagringslokaler där du kan komma åt dem när du vill via vår software solutions. Allt du lagrar hos oss kan du, när du vill, beställa hem, sälja eller återbruka. Detta projekt syftar till att: Testa produkten på konsumenter och vidareutveckla densamma. Kunder ska testa produkten i det flöde de vill. Testen kommer ske primart bland kunder i Stockholm och Jönköping

Förväntade effekter och resultat

Förväntade projektresultat Lösningen som nu finns lanserad hos kunder är bättre anpassad till relevanta kundgrupper Vindens lösningar utvecklade avsevärt Lösning lanserad till fler kunder Effekter från projektet: Grund lagd för Vindens vidare expansion ut i Sverige och Norden

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas agilt - som resten av Vindens utvecklingsverksamhet - och vara så iterativt som möjligt beroende på kundfeedback. De olika aktiviteter som kommer drivas iterativt är: - Testa nuvarande version av produkt och tjänsteerbjudande på kunder och användare - Analysera feedback - Utveckla lösning vid behov Börja om iteration I slutet av projektet kommer en mer omfattande analys genomföras för att "lyfta blicken" och försöka dra mer långtgående slutsatser för framtiden.

Externa länkar

Vinden´s website.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.