Meeting the Future - MEET

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras. Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en modell med tio olika områden som kan användas för att nå tids- och rums-flexibilitet i olika mötessituationer. De förväntade effekterna är ökad flexibilitet, bättre struktur i företag, ökad balans inom organisation och informationssystem vid förändringar av mötessituationer.

Upplägg och genomförande

Första delen var en utveckling av de väsentliga delar av det vi kallar MEET-modellen. Att lära och dela information och kunskap är en central uppgift och aspekter på alla möten. Den andra delen av projektet undersökte och validerade MEET-modellen genom praktisk användning av MEET-modellen på de fyra företag som arbetar i projektet. Volvo Penta och Volvo Cars (globala företag) SkeLack och LaRay (småföretag). Projektresultatet har sedan paketerats för SMFer i två omgångar; en broschyr och en mobilapplikation för att lättare utvärdera och förbättra mötesstrukturen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.