Meeting the Future - MEET

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras. Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en modell med tio olika områden som kan användas för att nå tids- och rums-flexibilitet i olika mötessituationer. De förväntade effekterna är ökad flexibilitet, bättre struktur i företag, ökad balans inom organisation och informationssystem vid förändringar av mötessituationer.

Upplägg och genomförande

Första delen var en utveckling av de väsentliga delar av det vi kallar MEET-modellen. Att lära och dela information och kunskap är en central uppgift och aspekter på alla möten. Den andra delen av projektet undersökte och validerade MEET-modellen genom praktisk användning av MEET-modellen på de fyra företag som arbetar i projektet. Volvo Penta och Volvo Cars (globala företag) SkeLack och LaRay (småföretag). Projektresultatet har sedan paketerats för SMFer i två omgångar; en broschyr och en mobilapplikation för att lättare utvärdera och förbättra mötesstrukturen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03337

Statistik för sidan