Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter

Diarienummer
Koordinator CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utveckla och sprida Människorättskliniken som metod och organisationsform för att stärka rättighetsskyddet för de mest utsatta grupperna i samhället och erbjuda praktisk erfarenhet till juriststudenter . Klinikarbetet bedrivs i samarbete mellan universitet och organisationer inom det civila samhället som jobbar för ett stärkt rättighetsskydd. Arbetssättet har utvecklats och ett första steg har tagits för att inkludera fler organisationer i klinikarbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom ramen för kliniken har studenterna bistått CRD med rättsutredningar gällande etnisk diskriminering och migrationsrätt. De har även författat en anmälan till JO. Enskilda har fått gratis rättshjälp. På längre sikt kommer modellen att spridas till andra universitet och fler organisationer kommer att inkluderas i samarbetet. På så sätt kan fler individer få hjälp och fler studenter involveras. Genom klinikarbetet fördjupas deras praktiska och teoretiska kunskaper om rättigheter och strategisk processföring kan bedrivas för att förbättra rättighetsskyddet i Sverige.

Upplägg och genomförande

Jurister vid UU och CRD identifierade lämpliga rättsliga problem för studenterna. Seminarier under ledning av lärare vid UU gav teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper om bl a strategisk förhandling. Experter på relevanta rättsområden höll seminarier vid UU. Därefter jobbade studenterna med rättsliga analyser under ledning av jurister vid UU. Resultatet presenterades till CRD och fick direkt genomslag i deras verksamhet. Flera universitet och organisationer deltog i en workshop arrangerad av UU och CRD och som ett resultat har nya partners identifierats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01141

Statistik för sidan